Het Corona schema - Structuur voor kinderen in een bizarre tijd


Kinderen zijn gebaat bij een zekere structuur in hun leven. De maatregelen van het kabinet als reactie op het corona-virus, maken echter dat een deel van deze dagelijkse structuur wegvalt. Zo zijn ten minste tot 6 april de scholen, kinderopvangorganisaties en sportclubs dicht. Deze gekke tijd en de spanningen die ermee gepaard gaan, hebben hun weerslag op de kinderen.

Momenteel proberen veel scholen het lesgeven op afstand vorm te geven. Dit zal echter niet gaan om dag-vullende programma’s. Hoe bied je kinderen toch de structuur die ze nodig hebben, met daarin aandacht voor al hun behoeften? Natascha Weijers, ontwikkelaar van de training Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties, ontwierp voor haar kinderen een duidelijk dagprogramma waar zij allemaal gebaat bij zijn!

Een soortgelijk schema kunt u maken voor en met kinderen en ouders uit uw praktijk om hen houvast te geven gedurende deze gekke tijd. 


18-03-2020

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: