Heeft uw kinderopvang al een subsidieregeling?


Vanaf 2 maart 2020 stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Dat meldt het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

De Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-regeling) staat open voor drie groepen aanvragers:

  • Individuele mkb-ondernemingen;
  • Samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast;
  • De grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Deze partijen kunnen vanaf 2 maart 2020 subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen.

Kinderopvangschool
Heeft u een kinderopvangorganisatie en wilt u uw medewerkers laten bijscholen? Bijvoorbeeld om beter om te kunnen gaan met jongensgedrag of in het algemeen met kinderen met opvallend gedrag? Of loopt u tegen vragen aan, waarvoor u graag een kinderopvangcoach op de locatie zou willen hebben? Kijk naar uw mogelijkheden voor subsidie op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor het gehele aanbod van kinderopvangschool kijkt u op de website.


05-03-2020

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: