Pedofilie en kindermisbruik


Er is veel te doen rondom de aflevering van Danny op straat, waar pedofiel Nelson een pleidooi houdt voor het legaliseren van seks met kinderen. Volgens hem moet een peuter (2 – 3 jaar) zelf kunnen beslissen of hij of zij wel of geen seks wil. Je kunt ze immers toch ook vragen of ze een ijsje willen?

Deze uitingen stoten heel Nederland, inclusief mensen met pedofiele gevoelens, terecht tegen de borst. Zo kopt het AD: ‘Ben (53) is pedofiel en walgt van NPO-interview met Nelson’. 

Ellen Janssen (forensisch psycholoog bij Stop it Now!*) geeft in een opinie in het NRC aan dat seks van volwassenen met kinderen op geen enkel moment gelijkwaardig te noemen is. ‘Wie dit beweert, heeft geen oog voor de schade die wordt aangebracht bij het kind, aldus Janssen.

Gebrek aan nuance
Tegelijkertijd vraagt zij wel aandacht voor nuancering die in dit programma niet naar voren komt. De radicale opvattingen van Nelson zorgen volgens haar voor onterechte stigmatisering en leiden af van het feit dat dit misbruik in onze omgeving dagelijks plaatsvindt. ‘In iedere pedofiel ziet men een kindermisbruiker. Toch zijn de feiten anders: veel pedofielen plegen nooit misbruik. Daarnaast heeft 80 procent van de kindermisbruikers geen pedofiele voorkeur, weten we uit het rapport Op goede grond van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Deze misbruiker herkent zich niet in Danny’s verslag en kan daardoor makkelijker zijn gedrag goedpraten, hij is immers ‘geen pedofiel.’

Pedofilie en pedoseksualiteit
Wie zijn de plegers van seksueel misbruik van kinderen? Hoe komt iemand ertoe om een kind te misbruiken en daarmee door te gaan? En hoe kan misbruik zo veel mogelijk voorkomen worden? Jules Mulder, oprichter van Stop it Now!, gaat in het College Zedendelicten in op deze vragen. Zowel het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit wordt toegelicht, als de keuzen en denkfouten die een potentiële pleger maakt in zijn weg naar seksueel misbruik. Ook de factoren die een rol spelen bij de kans op recidive en de consequenties daarvan voor behandeling en controle komen aan bod. Door een beter begrip te krijgen van de pleger van seksueel misbruik kunnen strategieën worden ontwikkeld om misbruik te voorkomen.

Meer informatie…

* Stop it Now! is onderdeel van Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Stop it Now! heeft als doel het voorkomen van seksueel kindermisbruik en biedt anoniem, vertrouwelijk en gratis hulp aan  
mensen die zich zorgen maken om hun eigen of andermans seksuele gevoelens en of gedrag voor minderjarigen.


19-02-2020

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: