Verbeterde meldcode kinderopvang


Vanaf 1 januari 2019 geldt de verbeterde meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang. Nieuw in de meldcode is het afwegingskader.

 

Meldplicht

In de kinderopvang geldt een meldplicht wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. Deze meldplicht houdt in dat de houder vermoedens moet melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Vermoedt een medewerker dat de houder zich schuldig maakt aan een geweld- of zedendelict? Dan moet de medewerker aangifte doen bij de politie. Ook kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

Protocol en meldcode stap voor stap

In het protocol schrijft de meldcode schrijft stap voor stap voor welke acties pedagogische medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen als zij kindermishandeling vermoeden. In het protocol zijn drie verschillende routes opgenomen.

Leergang Werken met de meldcode Kinderopvang
Logavak biedt diverse trainingen aan op het gebied van de Meldcode. Wilt u op de hoogte zijn van de basis van de meldcode, dan hebben we een basismodule. Hieropvolgend bieden wij twee verdiepingsmodules aan:

Ook kunnen deelnemers zich inschrijven voor de gehele leergang Werken met de meldcode Kinderopvang of voor de training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Als Aandachtsfunctionaris houdt u kindermishandeling op de agenda.

De trainer is Hans Götze.


31-10-2018

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: