Hans Götze

Hans Götze is sinds 1990 werkzaam met kinderen ouders en andere betrokkenen. Hans heeft onder andere jarenlang gewerkt als pedagogisch medewerker en leidinggevende in de kinderopvang. Daarnaast is Hans ook actief geweest in de Jeugdhulpverlening en heeft hij tot op heden een eigen praktijk in speltherapie (wandelcoaching met ouders & kinderen).
In 2007 ging hij trainingen verzorgen voor het Advies en Meldpunt Kindermishandeling-Amsterdam. Sinds 2008 is Hans geheel zelfstandig als trainer, coach en voorlichter. Zo verzorgt hij studiedagen in de kinderopvang en het basisonderwijs over pedagogisch onderwerpen, emotionele veiligheid, communicatie en de Wet Meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld, ouder bijeenkomsten, dialoog-tafels: ouders en beroepskrachten in gesprek over zorg delen en bijeenkomsten over aanstaand vaderschap

Aankomende cursussen van Hans Götze

Titel Aanvang Locatie
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 06 september 2017 Utrecht
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling in de Sport 13 september 2017 Logavak - Amsterdam
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - voor de kinderopvang 14 september 2017 Amsterdam
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling in de Sport 28 september 2017 Logavak - Amsterdam
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - voor de kinderopvang 01 november 2017 Utrecht
De Meldcode Implementeren & Borgen 02 november 2017 Den Bosch
De Meldcode Nascholing basisonderwijs 15 november 2017 Utrecht
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - voor de kinderopvang 13 december 2017 Arnhem

Overige cursussen van Hans Götze

Titel
Werken met de meldcode Basisonderwijs nascholing: Collega’s & ouders in gesprek over kwetsbare onderwerpen