Jeugdzorg

Titel Locatie
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - voor de kinderopvang Utrecht
De Meldcode Nascholing basisonderwijs Utrecht
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding Amsterdam
Grafische dossieranalyse Logavak - Utrecht
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen Logavak - Amsterdam
Introductiecursus digitale professional: eHealth in Zorg, Welzijn en GGZ Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Amsterdam
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief Logavak - Utrecht
Jongerenwerk Nieuwe Stijl Logavak - Utrecht
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ Logavak - Amsterdam
Basismodule communiceren met pubers en adolescenten (2 dagen) Logavak - Utrecht
Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen) Logavak - Utrecht
Incompany
Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen)
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Communiceren met kinderen (4 dagen)
Grafische dossieranalyse
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Conflicten: drama of kans?
Kennismaking met de complexe wereld van de jeugdzorg en de kinderbescherming
Jongerenwerk Nieuwe Stijl
Het Gezin Centraal, werken met 1gezin1plan
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - voor de kinderopvang
De Meldcode Nascholing basisonderwijs
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling in de Sport
Introductiecursus digitale professional: eHealth in Zorg, Welzijn en GGZ
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen