Gedrag & Attitude

Titel Locatie
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding Amsterdam
De Boze Leerling Logavak - Amsterdam
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ Logavak - Amsterdam
Beter omgaan met lastig gedrag Logavak - Amsterdam
Interventie bij het kind met verstoorde prikkelverwerking (op basis van bewegend ontwikkelen) Amsterdam
Jaaropleiding Gordon Communicatie Trainer - Licentie Effectief Leidinggeven Logavak - Amsterdam
Jaaropleiding Gordon Communicatie Trainer - Licentie Professionele persoonlijke effectiviteit Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Amsterdam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk Logavak - Utrecht
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk
Beter omgaan met lastig gedrag
Weerbaarheid en Agressie in de Thuiszorg
SOLK gericht oorzakelijk behandelen
Interventie bij het kind met verstoorde prikkelverwerking (op basis van bewegend ontwikkelen)
TA 104: Jaaropleiding tot professioneel coach en counselor
TA 111: Introductiecursus: "Systemisch werken en Transactionele Analyse"
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Conflictbemiddeling & organisatiedynamiek vanuit systemisch kader
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Beter omgaan met lastig gedrag in de bovenbouw
Angst, agressie en SOLK
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
De Kinderopvangcoach
De Boze Leerling