Gedrag & Attitude

Titel Locatie
De Kinderopvangcoach Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding Amsterdam
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation Logavak - Amsterdam
De Boze Leerling Logavak - Amsterdam
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ Logavak - Amsterdam
Beter omgaan met lastig gedrag Logavak - Amsterdam
Jaaropleiding Gordon Communicatie Trainer - Licentie Effectief Leidinggeven Logavak - Amsterdam
Jaaropleiding Gordon Communicatie Trainer - Licentie Professionele persoonlijke effectiviteit Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Amsterdam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk Logavak - Utrecht
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk
Beter omgaan met lastig gedrag
Weerbaarheid en Agressie in de Thuiszorg
SOLK gericht oorzakelijk behandelen
TA 104: Jaaropleiding tot professioneel coach en counselor
TA 111: Introductiecursus: "Systemisch werken en Transactionele Analyse"
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Conflictbemiddeling & organisatiedynamiek vanuit systemisch kader
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Beter omgaan met lastig gedrag in de bovenbouw
Angst, agressie en SOLK
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
De Kinderopvangcoach
De Boze Leerling