Gedrag & Attitude

Titel Aanvang Locatie
De Boze Leerling 14 november 2017 Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 17 november 2017 Amsterdam
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation 27 november 2017 Logavak - Amsterdam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk 01 december 2017 Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding vol! 13 december 2017 Logavak - Amsterdam
Beter omgaan met lastig gedrag 15 december 2017 Logavak - Amsterdam
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen 16 januari 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 17 januari 2018 Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach 17 januari 2018 Logavak - Utrecht
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation 31 januari 2018 Logavak - Amsterdam
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation 07 februari 2018 Logavak - Utrecht
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders 14 februari 2018 Logavak - Amsterdam
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ 07 maart 2018 Logavak - Amsterdam
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen 08 maart 2018 Logavak - Amsterdam
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation 21 maart 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 17 mei 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 14 september 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 20 november 2018 Logavak - Amsterdam
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk
Beter omgaan met lastig gedrag
Weerbaarheid en Agressie in de Thuiszorg
SOLK gericht oorzakelijk behandelen
TA 104: Jaaropleiding tot professioneel coach en counselor
TA 111: Introductiecursus: "Systemisch werken en Transactionele Analyse"
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Conflictbemiddeling & organisatiedynamiek vanuit systemisch kader
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Beter omgaan met lastig gedrag in de bovenbouw
Angst, agressie en SOLK
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
De Kinderopvangcoach
De Boze Leerling
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen