Gedrag & Attitude

Titel Aanvang Locatie
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk 02 februari 2018 Logavak - Amsterdam
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation 07 februari 2018 Logavak - Utrecht
De Boze Leerling 08 februari 2018 Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders 14 februari 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 07 maart 2018 Logavak - Amsterdam
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ 07 maart 2018 Logavak - Amsterdam
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen 08 maart 2018 Logavak - Amsterdam
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation 21 maart 2018 Logavak - Amsterdam
De Boze Leerling 03 april 2018 Logavak - Amsterdam
Angst, agressie en SOLK 12 april 2018 Logavak - Utrecht
De Kinderopvangcoach 13 april 2018 Amsterdam
Beter omgaan met lastig gedrag 19 april 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 17 mei 2018 Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) 25 mei 2018 Logavak - Amsterdam
Beter omgaan met lastig gedrag 12 juni 2018 Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach 31 augustus 2018 Eindhoven
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 14 september 2018 Logavak - Amsterdam
Beter omgaan met lastig gedrag 20 september 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 20 november 2018 Logavak - Amsterdam
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk
Beter omgaan met lastig gedrag
Weerbaarheid en Agressie in de Thuiszorg
SOLK gericht oorzakelijk behandelen
TA 104: Jaaropleiding tot professioneel coach en counselor
TA 111: Introductiecursus: "Systemisch werken en Transactionele Analyse"
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Conflictbemiddeling & organisatiedynamiek vanuit systemisch kader
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Beter omgaan met lastig gedrag in de bovenbouw
Angst, agressie en SOLK
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
De Kinderopvangcoach
De Boze Leerling
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen