DEES in de praktijk | Van conflict naar communicatie


Twee ouders met een kind werden aangemeld door een jeugd- en gezinscoach vanuit een gemeente. In het contact voorafgaand aan DEES, gaven de ouders aan weinig vertrouwen te hebben in DEES. Zij hadden mediation, Kinderen uit de knel en Ouderschap blijft gevolgd en hadden toch nog steeds veel conflicten met elkaar. Deze conflicten gingen onder andere over vakanties die de ouders met de kinderen wilden plannen, de betrokkenheid van een nieuwe partner bij de kinderen en de overdrachtsmomenten van de kinderen. 

Gedurende het DEES-traject kwamen de ouders erachter dat zij meer overeenkomsten hadden dan zij van tevoren hadden verwacht. In de communicatie tussen ouders bemerkten de ouders dat zij eerder als ex-partners met elkaar in contact waren dan als ouders. Tevens bleken de ouders in staat om hun eigen aandeel in de situatie te bekijken en bij te sturen.

Oorzaak van conflicten
De ouders zijn onder begeleiding van de DEES-begeleiders aan het eind van het traject met elkaar in gesprek gegaan en hebben samen verder onderzocht wat maakte dat zij snel met elkaar in conflict raakten. De ouders kwamen erachter dat dit gebeurde op het moment dat er afspraken gemaakt moesten worden en zij niet reageerden met de kinderen voor ogen, maar meer vanuit oud zeer ten opzichte van elkaar. 

Duidelijke afspraken
Door binnen DEES samen een ‘Plan van aanpak’ op te stellen, met daarin concrete en duidelijke afspraken, stopten de conflicten. De ouders konden de overdrachtsmomenten en het contact in het bijzijn van hun kind positief laten verlopen. Zij hebben afgesproken zich aan deze afspraken te houden en, op het moment dat er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden, dit eerst samen te proberen. Als dit toch mis dreigt te lopen, zullen zij hun netwerkpartners vragen om hen te ondersteunen om als ouders in gesprek te blijven en om te voorkomen dat zij terugvallen in oude patronen.

Werk jij met ouders in een vechtscheiding?
Ben jij als professional betrokken bij ouders met heftige scheidingsproblematiek? Zit je soms met de handen in het haar? Laat je dan (samen met jouw collega’s) opleiden tot DEES-begeleider! Meer informatie vindt u op www.dees.website en op https://www.logavak.nl/aanbod/20/234/1465/de-methodiek-dees

 


10-06-2020

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: