Richtwijzer bij scheiden: Vier stappen om erger te voorkomen


De impact van een (echt)scheiding op kinderen is afhankelijk van de leeftijdsfase van het kind en de mate van conflict-escalatie tussen de ouders. De gevolgen kunnen zich op korte en lange termijn na een scheiding laten zien. Aan de andere kant kunnen kinderen last hebben van de scheiding zonder dat dit zich uit in (probleem)gedrag.

Neem het lieve meisje van acht jaar dat zich sinds de scheiding nog steeds voorbeeldig gedraagt en prima leerprestaties op school heeft. Of de puber die zonder tegenwerpingen allerlei tijdrovende zorgtaken thuis op zich neemt, omdat zijn moeder het zo moeilijk heeft. 

Scheidingsproblematiek kan zich echter verschuilen achter een waas van andersoortige problematiek en laat zich niet gemakkelijk duiden. Daarbij komt dat het fenomeen scheiden inmiddels zo sterk maatschappelijk is ingeburgerd dat het wordt gezien als iets waar geen extra aandacht naar uit hoeft te gaan. Helaas, niets is minder waar. Om langdurige gevolgen te voorkomen, is het ontzettend belangrijk dat deze problematiek tijdig wordt gesignaleerd!

Professionals in de zorg en het onderwijs krijgen, naast huisartsen, vaak als eersten te maken met ouders en kinderen die zichtbaar of onzichtbaar gevangen zijn in scheidingsproblematiek. Deze groep dient over genoeg kennis en de juiste radar te beschikken om in kaart te kunnen brengen wat de ernst en aard van de scheidingssituatie is en wat er gedaan moet
worden voor deze ouders en hun kinderen. Vanuit een passend aanbod kunnen zij zo preventief werken, leed en schade beperken en (verdere) conflictescalatie voorkomen.

Wijzer bij Scheiden
De methode Wijzer bij Scheiden helpt u als professional bij het eerder kunnen inschatten van de aard en ernst van de scheidingssituatie om vanuit daar adequater hulp in te kunnen schakelen of aan te kunnen bieden. Bij de methode hoort een stroomschema. Dit schema bestaat uit een aantal stappen, die elke sociale professional zou moeten zetten in het werken met een gescheiden gezinssysteem:

  1. Is er sprake van een conflictueuze scheiding? Gerichte vragen stellen over de situatie tussen de ouders aan de hand van een checklist. Denk aan vragen over de ontwikkeling van het kind.
  2. Informatie verzamelen. Welke scheidingssignalen worden afgegeven en door wie?
  3. Informatie ordenen. Bepalen wat de mate van conflictescalatie is, hoe het met de ouders en kinderen gaat en wat een passend aanbod zou kunnen zijn.
  4. Besluitvorming. Plan van aanpak presenteren.

Auteurs:
Lianne van Lith is partner in Medling, auteur en MfN-registermediator van het eerste uur. Daarnaast werkt zij als bijzondere curator en is ze initiator van DEES (www.dees.website). Sinds 2019 is zij mede-eigenaar van de maatschap
Samen in Spel, van waaruit zij o.a. DEES uitvoert.
Marjanne Boesenkool is gedragsdeskundige bij Parlan Jeugdhulp, trainer bij Medling Academy en supervisor bij Kindbehartigers. Ze maakt deel uit van de ontwikkelgroep van DEES en ontwikkelde eerder al methoden rondom scheidingsproblematiek, waaronder de Wijzer bij Scheiden.

Meer informatie over de wijzer bij scheiden vindt u op de website.


04-06-2020

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: