Margaret van Ruitenbeek

Vanuit het landelijk bureau van AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling), verzorgt Margaret van Ruitenbeek de introductiecursus VHT (video-hometraining) en VIB (video-interactiebegeleiding). AIT is methodiekeigenaar van VHT en VIB, gespecialiseerde methodes die worden benut door professionals in alle werkvelden die bij de zorg voor jeugd betrokken zijn. Het betreft: Adoptiezorg, (School-)Maatschappelijk Werk, Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gehandicaptenzorg (inclusief MEE), Geestelijke Gezondheidszorg, Kinderopvang, Onderwijs, Pleegzorg, Thuiszorg en Ziekenhuizen. Daarnaast worden de methodes ook ingezet in de volwassenen – en ouderenzorg. Margaret heeft een ruime ervaring in de behandeling en begeleiding van kinderen en gezinnen in organisaties voor jeugdhulpverlening en gehandicaptenzorg. Als AIT opleider en -opleidingscoördinator VHT en VIB in de gehandicaptenzorg heeft zij professionals opgeleid en begeleid.