Herman Prüst

Is trainer en coach sinds 1995. Zijn trainingen betreffen Oplossingsgericht Werken,
teambuilding, persoonlijke effectiviteit, effectief communiceren, ervaringsleren,
klantgericht werken. Hij coacht van medewerkers en teams en verzorgt
intervisiebegeleiding. Zijn werkvelden zijn: onderwijs, hulpverlening en bedrijfsleven.
Hij is ook Psychomotorisch en Oplossingsgericht therapeut en werkt veel binnen de
Jeugdzorg. Eerder werkte hij in de GGZ met (jong)volwassenen, in het bijzonder
onderwijs, en in de TBS. Hij behandelt middels ervaringsleren (oefeningen, sport, spel,
dans) en gesprekken.
Als docent was hij verbonden aan V(S)O en HBO, momenteel nog als freelancer. Zijn
vakgebieden zijn: Oplossingsgericht werken, psychomotorische therapie, communicatie
vaardigheden, systeemtherapeutisch werken, dans/beweging.
Prüst zet zijn kennis in van psychologie en van groepsprocessen, analyseert
intermenselijke interactie en situaties, kijkt met een systemische visie, is altijd
meerzijdig partijdig, benut non-verbale communicatie en taal(de)constructie en werkt
graag via ervaringsleren. Klantfeedback inwinnen is een deel van zijn werkwijze.

Overige cursussen van Herman Prüst

Titel
Oplossingsgericht werken voor jeugdhulpverleners
Basisworkshop Oplossingsgericht werken in tijden van Corona