Reinier Feiner

Reinier Feiner is advocaat bij FeinerIwema advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in het jeugdrecht. Hij staat (pleeg-)ouders en kinderen bij.
Regelmatig treedt Reinier Feiner op als gastdocent, geeft hij lezingen of participeert hij
in diverse beleidsfora op het gebied van het jeugd(straf)recht. Feiner combineert zijn
inzet voor de zaak van de cliënt met zijn passie voor mensenrechten en kinderrechten.
Feiner is betrokken, doortastend en creatief.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

Bestuurslid Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR)
Bestuurslid Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)

Lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), werkgroep
jeugd -en gezondheidsrecht
Lid Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA)
Lid Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (NVJA)

Naast zijn werkzaamheden schaakt en bridget hij.

Aankomende cursussen van Reinier Feiner

Titel Aanvang Locatie
Collegereeks Jeugdrecht 29 september 2020 Logavak - Amsterdam
College Jeugdhulp en recht 17 november 2020 Logavak - Amsterdam