Bep Timmer

Bep Timmer is docent en consultant bij de Nederlandse Sport Alliantie in Soest. Bep is een sportmens en zet zich binnen haar werk maar ook daarbuiten in voor sport en bewegen voor iedereen. Zij ziet sport als middel om mensen te verbinden en sociale omgang te bevorderen. Daarnaast is voor Bep sport ook het doel. Bep is
topsporter geweest en voetbalcoach en daar ging het om presteren, de beste willen zijn of worden. Deze drive zet zij in binnen het werkt wat zij doet. Haal het beste uit jezelf wat je ook doet. Daarnaast vindt zij dat sport sociaal maakt en je gezondheid verbetert.

Voor kinderen is bewegen een automatische dagelijkse activiteit. Kinderen willen bewegen, ontdekken en uitdagingen vinden. Zo verkennen zij hun wereld van zintuiglijk naar motorische ervaringen. Bep ziet ook in dat kinderen soms in de grote mensenwereld moeten stilzitten en eigenlijk soms al volwassen gedrag vertonen. Maar we weten dat kinderen door te bewegen meer hersenen delen met elkaar worden verbonden. Je leert afstanden, hoogtes, diepten en ruimte in te schatten. Daarnaast challenge met anderen je opgedane ‘ervaringen’, hoe leuk is dat’? Het plezier is de belangrijkste schakel en zorgt ervoor dat je iets voor de 2e, 3e en de volgende keren blijft doen. Daarbijhebben kinderen soms de volwassen begeleider nodig die een situatie creëert waarin kinderen worden uitgedaagd om mee te doen. Hier wil Bep graag haar steentje aan bijdragen.