Thea Giesen

Thea Giesen-Huijg (1946) is begonnen als handvaardigheidsleerkracht op een middelbare school. Na haar studie orthopedagogie, heeft zij gewerkt als diagnosticus en (gezins) therapeut op verschillende gebieden van de geestelijke gezondheidszorg: een dagactiviteitencentrum voor volwassen gehandicapten, het speciaal onderwijs en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Docent ontwikkelingspsychologie en supervisie aan de Hogeschool Leiden (1995-1998 en 2006-2015), afdeling Kunstzinnige Therapie. Momenteel is zij werkzaam als docent nascholing KICK en gedragsconsulent voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Overige cursussen van Thea Giesen

Titel
Basisopleiding: Kunst In Contact met Kinderen (KICK)