dr. Elly Singer

Dr. Elly Singer is senior onderzoeker en was werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam (pedagogiek) en de Universiteit Utrecht (ontwikkelingspsychologie). Ze bestudeerde de manier waarop professionals emotionele veiligheid bieden aan kinderen in een groep, een hechte groep creƫren, de spelbetrokkenheid verhogen, sociale en taal vaardigheden stimuleren en samenwerken met ouders. Dit resulteerde in nieuwe theoretische en praktische inzichten, waarvoor ze internationaal en erkenning verwierf. Samen met Dorian de Haan schreef ze onder meer Speels, liefdevol en vakkundig, theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen (2013). Ze participeert in het bestuur van internationale organisaties, waaronder European Early Childhood Education Research Association. Tot slot werkte ze ook intensief samen met praktijkpedagogen in Nederland, hetgeen resulteerde in het Pedagogisch Kader Kinderopvang 0-4 jaar en Samen Verschillend. Pedagogisch Kader Diversiteit in kindercentra 0-13 jaar.