Voorlezen gaat zó: Boekenkeuze, collectievorming en leesomgeving

Cursusduur: 2 dagdelen
Studiebelasting: 5 contacturen, 5 uur voorbereiding en verwerking
Niveau: Mbo werk- en denkniveau
Incompany aanvraag
Voor een optimaal effect van voorlezen op de ontwikkeling van kinderen is niet alleen het voorlezen maar ook de kwaliteit van de gebruikte boeken en de leesomgeving in het kinderdagverblijf cruciaal. De pedagogische medewerker die kennis heeft van geschikte boeken afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen, levert een waardevolle bijdrage aan de leesbeleving, het leesplezier en de vertrouwdheid van kinderen met boeken, taal en verhalen. Hiervoor is kennis van soorten boeken en het actuele boekenaanbod, de leesontwikkeling van de kinderen en de interesse van kinderen, de basis om te komen tot een goede samenstelling van de boekencollectie. 

Opmerking: Deze incompany cursus is onderdeel van de cyclus Voorlezen gaat zó die verder bestaat uit Voorlezen gaat zó: training on the job en de cursus Voorlezen gaat zó: Geniet er samen van. De onderdelen vormen een compleet aanbod leesbevordering voor de kinderopvang, maar kunnen ook los van elkaar worden afgenomen.

Docent(en): Lea Kessels of Elly van der Linden

Programma

Tijdens de eerste bijeenkomst ligt  de nadruk op het inzicht krijgen in het actuele aanbod van (prenten)boeken voor kinderen van 0-4 jaar. Aan de hand van digitaal beeldmateriaal en fysiek aanwezige boeken leren deelnemers soorten boeken te rangschikken  naar fase in de voorleesontwikkeling, interesse en beleving van de kinderen. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen van kwaliteit. De deelnemers krijgen de opdracht de eigen boekencollectie in kaart te brengen en de eventuele lacunes te ontdekken. 

Het resultaat van deze opdracht vormt de basis voor de tweede bijeenkomst, waarin een plan wordt gemaakt voor het optimaliseren van de eigen collectie. Daarnaast bespreken we de leesomgeving: hoe worden de boeken aangeboden, waar staan ze, welke regels zijn er? Hoe, waar en op welke tijdstippen wordt er voorgelezen. Voorlezen voor één of twee kinderen, kleine of grote groep? De deelnemers worden zich bewust van wat een fijne en goed georganiseerde leesomgeving voor de kinderen betekent.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor pedagogisch medewerkers kinderopvang 0-4 jaar.

Leerdoelen

De pedagogisch medewerker

 • krijgt inzicht in en kennis van het kinderboekenaanbod,
 • leert kwaliteit van de boeken herkennen en beoordelen,
 • weet welke boeken aansluiten bij de leesontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters,
 • leert hoe je een prettige leesomgeving maakt,
 • weet waar informatie over kinderboeken te vinden is.

Literatuur

 • Chorus, Margriet en Irma van Welzen. Voorlezen gaat zó. 
 • Chorus, Margriet. Kwestie van lezen (serie Stg Lezen). Deel 4: Voorlezen in de kinderopvang.
 • Chorus, Margriet. Kwestie van lezen (serie Stg Lezen). Deel 5: De leesomgeving.
 • Voorleesgids (jaarlijkse uitgave van CPNB t.g.v. de Nationale Voorleesdagen).
 • Broekhof, Kees. Meer voorlezen, beter in taal.
 • www.voorleesplein.nl > Website van Bibliotheek.nl met veel tips en informatie.
 • www.leesplan.nl > Website voor een specifieke uitwerking van het pedagogisch beleidsplan t.a.v. leesbevordering.
 • www.BoekStart.nl > Leesbevordering voor de allerkleinsten.
 • www.ellyvanderlinden.nl > Site met veel baby-, dreumes en peuterboeken en informatie.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.