Voorlezen gaat zó: Geniet er samen van

Cursusduur: 2 dagdelen
Studiebelasting: 5 contacturen, 5 uur voorbereiding en verwerking
Niveau: Mbo werk- en denkniveau
Incompany aanvraag
Voorlezen begint al met jonge baby's, wat je eigenlijk ook 'speellezen' kunt noemen. De leescultuur wordt sterker door de motivatie van de pedagogisch medewerkers om samen met de allerkleinsten op een rijke manier te lezen en te spelen met de boekjes. Wanneer kinderen iets ouder worden wordt het belangrijker om ook de juiste voorleessituatie goed voor elkaar te krijgen. Aan het motiveren van leesgedrag en competenties voor het creëren van de juiste omgeving wordt in deze cursus gewerkt. De speciale kennis en vaardigheden die de pedagogisch medewerkers leren bieden verrassend veel nieuwe inzichten en inspiratie om het geleerde direct in praktijk te brengen. 

Opmerking: Deze incompany cursus is onderdeel van de cyclus Voorlezen gaat zó die verder bestaat uit Voorlezen gaat zó: training on the job en de cursus Voorlezen gaat zó: Boekenkeuze, collectievorming en leesomgeving. De onderdelen vormen een compleet aanbod leesbevordering voor de kinderopvang, maar kunnen ook los van elkaar worden afgenomen.

Docent(en): Lea Kessels of Elly van der Linden

Programma

Bijeenkomst 1: Voorlezen gaat zó: ‘speellezen’ met de allerkleinsten 0-2 jaar
Voorlezen begint al met jonge baby’s. Je hoeft niet te wachten met een boekje voorlezen tot het kind gaat praten en bij je blijft zitten om te luisteren en in het boek te kijken. Je zou voorlezen aan de allerkleinsten ‘speellezen’ kunnen noemen. Uit zichzelf zijn baby’s en dreumesen gretige liefhebbers van al die leuke boekjes die voor hen bestemd zijn. Deze boekjes horen daarom in de groep ruim aanwezig te zijn en vormen dan het begin van een rijke leescultuur. Die leescultuur wordt sterker door de motivatie van de pedagogisch medewerkers om samen met de allerkleinsten op een rijke manier te lezen en te spelen met de boekjes. De speciale kennis en vaardigheden die de pedagogisch medewerkers leren bieden verrassend veel nieuwe inzichten en inspiratie om het geleerde direct in praktijk te brengen. 
In deze bijeenkomst wordt geleerd aan de hand van filmfragmenten met voorbeeldgedrag, presentaties en een grote collectie baby- en dreumesboekjes. 

Bijeenkomst 2: Voorlezen gaat zó: voorlezen in de groep aan peuters van 2 tot 4 jaar
Als kinderen gewend zijn dat er in de groep veel met boekjes wordt gedaan en er wordt voorgelezen, leveren de pedagogisch medewerkers die dit realiseren een prachtige bijdrage aan de ontwikkeling van deze kinderen. De kinderen zijn vertrouwd met de routines die bij voorlezen horen, ze weten dat ze mee kunnen praten, meedenken en meedoen tijdens het voorlezen. Er is volop interactie tussen de kinderen en de pedagogisch medewerker en de kinderen onderling. Maar om een dergelijke voorleessituatie goed voor elkaar te krijgen is zo eenvoudig niet. Want hoe voer je die gesprekjes? Wanneer vertel je? Wanneer en hoe lees je? Wanneer en hoe stel je een vraag en hoe leg je iets uit? En vooral: hoe reageer je op al die initiatieven van die peuters? Aan deze competenties wordt in deze cursus gewerkt. 
In deze bijeenkomst wordt geleerd door voorbeeldgedrag, presentaties, en oefenen met een mooie en gevarieerde collectie boeken voor peuters. 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor pedagogisch medewerkers kinderopvang 0-4 jaar.


Vooropleiding

Minimaal SPW 3

Leerdoelen

 • Alert zijn op initiatieven, vraag en behoefte van de kinderen en daarbij aansluiten 
 • Inzicht in het gedrag dat kinderen van 0 tot 4 jaar achtereenvolgens vertonen met boeken
 • Creatief, speels en inventief reageren op de inhoud van boekjes en prentenboeken
 • Inzicht in mogelijkheden hoe het 'speellezen' en voorlezen georganiseerd kan worden

Literatuur

 • Reader Interactief Voorlezen 0-4 jarigen.
 • Chorus, Margriet en Irma van Welzen. Voorlezen gaat zó. 
 • Chorus, Margriet. Kwestie van lezen (serie Stg Lezen). Deel 4: Voorlezen in de kinderopvang.
 • Chorus, Margriet. Kwestie van lezen (serie Stg Lezen). Deel 5: De leesomgeving.
 • Voorleesgids (jaarlijkse uitgave van CPNB t.g.v. de Nationale Voorleesdagen).
 • Broekhof, Kees. Meer voorlezen, beter in taal.
 • www.voorleesplein.nl > Website van Bibliotheek.nl met veel tips en informatie.
 • www.leesplan.nl > Website voor een specifieke uitwerking van het pedagogisch beleidsplan t.a.v. leesbevordering.
 • www.BoekStart.nl > Leesbevordering voor de allerkleinsten.
 • www.ellyvanderlinden.nl > Site met veel baby-, dreumes en peuterboeken en informatie.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.