Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Aanvangsdatum: 07 januari 2021
Locatie: Logavak - Amsterdam
Data: 07 januari 2021 / 21 januari 2021 / 04 februari 2021
Cursusduur: 3 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs: 895,00
Inschrijven Incompany aanvraag
Contact over deze cursus
Kindermishandeling is een thema dat makkelijk naar de achtergrond verschuift. En dat terwijl vroeg ingrijpen juist zo belangrijk is! Als aandachtsfunctionaris houdt u het op de agenda. 

Deze training leidt u op tot Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en huiselijk geweld. Een verantwoordelijke taak, die u uitvoert naast uw andere werkzaamheden. Tijdens de training leert u om binnen uw instelling het aanspreekpunt te zijn en hoe u de processen rondom de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kunt begeleiden. Als medewerkers vermoedens van mishandeling hebben houden ze met u ruggespraak. Na de training kunt u de medewerker coachen en overleggen met Veilig Thuis; zo bepaalt u gezamenlijk welke actie nodig is. Verder raakt u goed op de hoogte van de meldcode, waardoor u handelingsverlegenheid op kan heffen. 

Eveneens kan de aandachtsfunctionaris in preventief kader heel veel doen wanneer het gaat over ‘vragen omtrent opvallend gedrag’; gedrag dat leidt tot een probleem en vervolgens tot zorgen van de opvoeders. Binnen grotere organisaties is er vaak sprake van een indirecte- en een directe Aandachtsfunctionaris, namelijk op beleidsniveau en vanuit het middenkader. 
 
Naast de technische kant van de meldcode wordt er aandacht besteed aan de vormen van kindermishandeling, de signalen en het proces van signaleren. Hoe verhoudt u zich tot dit onderwerp? En wat maakt dat u deze taak wil vervullen? Vast opgenomen in de training is een adviesgesprek met Veilig Thuis in de regio waar de training plaats vindt, waardoor u zelf ervaart hoe Veilig Thuis omgaat met uw vragen, twijfels en zorgen! In de training komen de volgende thema’s aan de orde:
 • Het afwegingskader; 
 • Pesten in relatie tot kindermishandeling;
 • Scheiding als risico factor; 
 • Psychische en fysieke mishandeling en verwaarlozing.
 
Let op! Als u aan de training deelneemt is het wenselijk dat u al eerder een basistraining of bijeenkomst over kindermishandeling heeft gevolgd. 

Programma

De trainingsdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur

Dagdeel 1 - Kindermishandeling

 • De taak en jouw rol als aandachtsfunctionaris;
 • Plan van aanpak: Waar staan we nu met de organisatie en hoe gaan we komend jaar met het thema aan de slag?
 • Wat doet het thema met jou? Wat is jouw motivatie om aandachtsfunctionaris te worden?
 • Vormen van kindermishandeling, risicofactoren, gevolgen & cijfers
 • Signalen en signaleren
 • Normen en waarden
 • Kenmerken van kindermishandeling (speciale aandacht)
Dagdeel 2 - Huiselijk geweld - meldcode en Veilig Thuis
 • Huiselijk geweld - alle vormen van huiselijk geweld worden besproken - inclusief SMART huiselijk geweld - spiraal van geweld
 • 'De wet aangescherpte meldcode'; protocol in jouw branche Het afwegingskader
 • Acute onveiligheid en structurele onveiligheid & meldnormen
 • Veilig Thuis - Telefonisch consult met het frontoffice
 • Dilemma's bespreekbaar maken
Dagdeel 3 - Het coachen van medewerkers
 • Hoe hou ik het thema kindermishandeling en huiselijk geweld op de agenda?
 • Het coachen van medewerkers
 • Oefenen met werkvormen. Elke deelnemer bereidt een werkvorm voor en voert deze uit
 • Preventief werken binnen jouw instelling
 • Een gesprek leiden aan de hand van een stelling
Dagdeel 4 - In gesprek met ouders & trainer-acteur
 • Praten over zorg en vermoedens van geweld - (vraag net even iets anders)?!
 • Gespreksvoering met ouders/kinderen, theorie en praktijk
 • Ouders/kinderen informeren over de meldcode
 • Omdenken en verbindend communiceren
Dagdeel 5 - Spin in het web
 • Casus a.d.h.v. de 5 stappen van de meldcode en het afwegingskader
 • Pesten en (vecht)scheiding in relatie tot kindermishandeling
 • Profileren als aandachtsfunctionaris
 • Implementeren & borgen van de meldcode
 • Dossiervorming, privacy
Dagdeel 6 - Alles komt samen
 • Toets: kennisquiz, kindermishandeling & huiselijk geweld, meldcode en Veilig Thuis
 • Elevator pitch
 • Samenwerken met het netwerk
 • Presentatie van jouw 'plan van aanpak'

Doelgroep

In de training komen vaak verschillende doelgroepen samen.u kunt denken aan: kinderopvang - primair onderwijs - voorgezet onderwijs - speciaal onderwijs - jongerenwerk en andere professionals. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze training heeft de deelnemer kennis over:

 • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De risico factoren van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • ‘De wet meldcode’, ‘branche gerichte meldcode’ en ‘Veilig Thuis’.
 • Het begeleiden van collega’s.
 • Gespreksvoering met ouders en (kinderen).
 • Het begeleiden van het proces rondom kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Pesten in relatie tot kindermishandeling.
 • Grensoverschrijdend gedrag van collega’s t.a.v. kinderen (route 2).
 • Grensoverschrijdend gedrag t.a.v. kinderen (route 3).
 • Privacy & verslaglegging.
 • Het up-to-date houden van het organisatie protocol.
 • Adviseren, evalueren en overleggen met directie of bestuur.
 • Budget voor preventie en scholing.
Daarnaast:
 • Heeft de deelnemer een attitude waarmee een ieder gehoord en gezien wordt.
 • Kan de deelnemer preventief werken aan emotionele veiligheid.
 • Zorgt de deelnemer goed voor eigen balans & veiligheid.
 • Werkt de deelnemer samen en kan hij/zij ouders en kinderen in het proces betrekken.

Literatuur

Bij aanvang van de training krijgt u een reader uitgereikt. 

De deelnemer dient bij aanvang de eigen meldcode te kennen.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van opdrachten die op het werk uitgevoerd dienen te worden.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
26-10-2020 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie
25-11-2020 Logavak - Amsterdam Inschrijven Meer informatie
07-01-2021 Logavak - Amsterdam Inschrijven Meer informatie