Babygericht opleiden

Cursusduur: 6 dagen
Studiebelasting: 65 uur
Deelnameprijs: 1.945,00
Incompany aanvraag
ROC’s komen vanaf 2018 voor de taak te staan hun studenten keuzedelen aan te bieden, als voorwaarden voor diplomering. Een van de keuzedelen ‘werken met baby’s’ sluit naadloos aan op het kwaliteitsconvenant van het ministerie van SZW en branchepartners in de kinderopvang.
 
Tijdens de opleiding pedagogisch werk en de stage is er voor studenten veel verdieping op het gebied van taalstimuleringen thema-gericht werken; met name gericht op peuters. Tot op heden is er weinig aandacht voor de groep kinderen die het meest kwetsbaar zijn: baby’s. Specifieke kennis op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van baby’s in dit werkveld heeft versterking nodig. Zowel onderwijs als pedagogisch werkveld herkennen dit  gemis en hebben plannen om hier vanaf 2018 een onderwijsaanbod voor te maken. De training ‘babygericht opleiden’ bereidt docenten ROC voor op  het ontwikkelen en uitvoeren van dit keuzedeel.
 
In deze training krijgen docenten theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt om deze specialisatie om te zetten in een keuzedeel met betrekking tot het werken met baby’s. Hierbij is er aandacht voor ontwikkeling, zorg en pedagogisch handelen m.b.t. de baby en communicatie met ouders.
 
Deze 6-daagse scholing richt zich op het vergroten van de inhoudelijke knowhow van de docent gericht op het kijken en handelen richting baby’s en het overbrengen van deze expertise op leerlingen.

Programma

Elke cursusdag worden er twee tot drie thema’s behandeld. Het ochtendgedeelte biedt een theoretisch kader gericht op de ontwikkeling van de baby of het pedagogisch handelen. Het tweede deel van de cursusdag is van didactische aard en richt zich op het vertalen van het geleerde naar werkvormen en oefeningen ten behoeve van leerlingen.
 
Dag 1

 • Kennismaking
 • Visie op baby’s.
 
Dag 2
 • Pre- en perinatale psychologie.
 • Passende werkvormen en toepassingen.

Dag 3

 • Pedagogisch handelen; technieken, methoden, materialen.
 • Stress en stressreductie voor baby’s in kinderopvang.
 • De pedagogisch medewerker als rustpunt in de groep.
 
Dag 4
 • Toegewijde interactie; tempo, aandacht en communicatie.
 • Oefenen in de praktijk.
 
Dag 5
 • Hechting: veiligheid versus uitdaging, stimuleren of faciliteren?
 • Invloed van hechtingspatronen op professioneel functioneren van leerlingen
 
Dag 6
 • Ouders en pedagogisch medewerker als pedagogisch partner.
 • Attitude en intrinsieke motivatie van de aankomend PM-er.
 

Doelgroep

De ‘training Babygericht opleiden’ bereidt docenten MBO voor op het ontwikkelen en uitvoeren van modules waarin de baby centraal staat.


Vooropleiding

HBO werk- en denkniveau 

Leerdoelen

 • De docent is na de training in staat een keuzedeel met betrekking tot ‘Werken met baby’s’ te ontwerpen en te doceren.
 • De docent heeft theoretische kennis opgedaan ten aanzien van de ontwikkeling van baby’s en heeft kennis van mogelijkheden met betrekking tot  pedagogisch handelen die ondersteunend zijn voor de ontwikkelingstaken van de baby. 
 • De docent heeft kennis van specifieke onderwerpen aangaande de baby, zoals lichamelijke verzorging, stress, hechting en prikkelverwerking.
 • De docent heeft oog voor de complexiteit van het werkveld van de aankomend PM-er, kan dit in lesstof vertalen, waarbij er oog is voor combinatie van de individuele behoeften van de baby en de behoeften van de groep.
 • De docent heeft handvatten om de aankomend PM-er intrinsiek te motiveren signaal nieuwsgierig te werken, in plaats van symptoom bestrijdend.
 • De docent erkent het grote belang van aandacht voor de innerlijke grondhouding van de aankomend PM-er in relatie tot de baby.

Tijdens de opleiding ‘Babygericht opleiden’ worden docenten geschoold in het herkennen van baby-signalen, erkennen het belang hiervan tbv de ontwikkeling van de baby en zijn in staat dit om te zetten in onderwijstaken voor leerlingen. Het accent ligt daarmee op het creëren van ontwikkelingskansen voor baby’s op sociaal-emotioneel gebied.
Het beoogde doel voor de docent is om studenten/leerlingen op te leiden die bij toetreding tot de arbeidsmarkt werken vanuit het hart en met voldoende bijgebrachte met kennis.  Zodat zij zorg kunnen dragen voor de ontwikkeling van de jongste doelgroep in kinderopvang, teneinde de kwaliteit van de kinderopvang voor baby’s te bevorderen.

Literatuur

Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide reader, welke bij de opleidingsprijs is inbegrepen. Bij aanvang van de opleiding ontvangt de docent een literatuurlijst. Hiervan moeten minimaal 3 boeken gelezen worden en betrokken worden in een boekverslag. Deze boeken kunnen worden aangeschaft of geleend bij een bibliotheek.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV en Lindekracht.
 

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum aantal deelnemers is 12.