Webinar: Ruimte voor jongens

Cursusduur: 2 dagdelen
Studiebelasting: Circa 12 uur (incl. voorbereiding, cursus, opdracht en reflectie)
Niveau: MBO/HBO werk- en denkniveau
Docenten: Marieke Martens
Deelnameprijs : 295,00
In de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij vinden het soms lastiger om met jongens en 'jongensachtig' gedrag om te gaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd. Toch is het heel belangrijk dat ook jongens zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn in de kinderopvang.
 
In deze cursus krijgen deelnemers inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag. Vervolgens kijken de deelnemers hoe ze er voor kunnen zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen op het kindercentrum. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op passende activiteiten, materialen en inrichting van de ruimte en anderzijds op het communiceren van de pedagogisch medewerkers richting jongens.
 
De training is praktisch en interactief opgezet, waarbij theorie en praktische opdrachten elkaar afwisselen. Er wordt tevens gebruik gemaakt van diverse unieke videobeelden. De cursus bestaat uit twee losse dagdelen, waarbij de deelnemers tussendoor in de praktijk een praktische opdracht uitvoeren.

Programma

2 dagdelen van 09.30 uur - 12.30 uur

Doelgroep

Het webinar Ruimte voor jongens is bedoeld voor pedagogische medewerkers die op een positieve manier willen omgaan met typisch jongensgedrag op de groep.

Leerdoelen

Na de cursus:

  • hebben de deelnemers kennis van de oorzaken van typisch ‘jongensgedrag’
  • hebben de deelnemers inzicht in de specifieke behoeften van jongens in de kinderopvang
  • zijn deelnemers zich bewust van hoe ze zelf met ‘jongensgedrag’ op de groep omgaan
  • zijn de deelnemers in staat om op een positieve manier om te gaan met ‘jongensgedrag’ op de groep

Literatuur

Deelnemers ontvangen een reader.
Studeertijd: 1 uur voor aanvang van de cursus (voorbereiding), 3 uur tussen de cursusmomenten door (praktijkopdracht) en 1 uur na afronding van de cursus (reflectie).

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
Er is momenteel geen aanbod voor dit onderwerp.