Webinar: De meldcode gebruiken tijdens corona

Cursusduur: 09.30 uur - 12.00 uur
Studiebelasting: 3 uur (inclusief 30 min voorbereiding)
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 85,00
Incompany aanvraag
Nu we ouders en kinderen veel minder zien, verandert daarmee ook de manier hoe we signaleren en deze signalen bespreekbaar maken. In deze training gaan we in gesprek over hoe we via de telefoon signalen van spanningen, die zouden kunnen leiden tot huiselijk geweld of kindermishandeling, kunnen opvangen. Vervolgens kijken we hoe we deze bespreekbaar kunnen maken en hoe we volwassenen, ouders en kinderen kunnen ondersteunen tijdens deze onzekere tijd. Door het geven van praktische tips kunnen jullie vervolgens de ouders vanuit jullie rol ondersteunen. Wat als je zorgen of vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld blijven? Hoe doe je dan een melding, wetende dat ouders er ook niet heel veel aan kunnen doen. Wat is nu de rol van Veilig Thuis? 

Algemene omschrijving van de inhoud van de cursus. Voorbeeld werkvormen zijn presentatie, groepsdiscussie, online opdracht en werkvormen, afronding en evaluatie. 

Programma

09.30 uur – aanvang en welkom heten
09.45 uur – Wat speelt er nu? Effect van lang thuis op de gezinsrelatie
10.15 uur – korte pauze
10.30 uur – Je gaat ouders bellen, durf je te vragen.. en te luisteren? 
11.15 uur – korte pauze
11.30 uur – casuïstiek en vragen, Afronding
12.00 uur – Einde

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor beroepskrachten werkende in de kinderopvang en basisonderwijs

Leerdoelen

  • Inzicht in hoe je ouders op afstand kan ondersteunen
  • Vaardigheid: telefonisch vragen kunnen stellen en luisteren, doorvragen, Activiteiten en ontspanningsoefeningen aanbieden. 
  • Kennis: over de meldcode en Veilig Thuis en signalen van kindermishandeling
  • Bewustwording: Dat huiselijk geweld en kindermishandeling juist nu voorkomen
  • Toepassen: in dagelijkse praktijk

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.