De kracht van multidisciplinaire teams | 'Iedereen aan boord'

Cursusduur: 2 dagen
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: drs. Jos van der Horst
Deelnameprijs : 495,00
Incompany aanvraag
De belangrijkste ambities van onderwijs en sociaal domein, denk aan passend leren, veilig en gezond opgroeien en meedoen naar vermogen van kinderen en jeugdigen, vragen om effectief samenwerkende multidisciplinaire teams van onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en gemeenten (leerplicht, RMC). In de meest complexe situaties aangevuld met de Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis en jeugdbescherming. Altijd in samenwerking met kind of jeugdige en ouders.

Integrale, of multidisciplinaire samenwerking vormt een stevige uitdaging en komt niet altijd van de grond. Soms blijven de gewenste resultaten uit. Zeker in de meest complexe situaties is vaak sprake van stagnatie. Niemand weet dan nog hoe tot een oplossing te komen. 

Deze training biedt u praktische handreikingen om passend leren, veilig en gezond opgroeien en meedoen naar vermogen van kinderen en jeugdigen, te realiseren in complexe situaties waarin dit allesbehalve vanzelfsprekend is. Situaties waarin multidisciplinaire, integraal samenwerkende teams nodig zijn om tot effectieve oplossingen te komen. Deze training brengt antwoorden gebaseerd op de lessen van veertien jaar praktijkervaring, aangevuld met de resultaten van nationaal en internationaal onderzoek.

Doelgroep

Deze training is er voor de participanten van casusoverleggen, doorbraak-, escalatie-, actie- en thuiszitterstafels, wijk- of sociale teams, zorgadvies-, regio-, regionale expert- of schakelteams. Al werkend, of nog in ontwikkeling.

Leerdoelen

Deelnemers krijgen in deze training concreet antwoord op de volgende vragen:
1.      Hoe brengen wij integrale samenwerking tot stand? Met de betrokken kinderen en jeugdigen, hun ouders, of verzorgers. En met alle professionals die het integrale team compleet maken. Wat is er voor nodig om de krachten te bundelen in de gemeenschappelijke ambitie om voor dit kind of deze jeugdige een oplossing, route, of arrangement, te realiseren?
2.      Hoe versterken en borgen wij onze professionele kracht? In de complexe situaties waarin passend leren, veilig en gezond opgroeien en meedoen naar vermogen niet vanzelfsprekend zijn, worden vakmanschap, handelingsbekwaamheid, zelfvertrouwen en de wil om een oplossing te realiseren, het zwaarst op de proef gesteld. Wat kunnen de samenwerkende partijen doen om de individuele en gezamenlijke kracht te borgen en versterken? Wat is de gemeenschappelijke taal die voorkomt dat de samenwerking vastloopt in onbegrip? Hoe kunnen door ecologisch te denken en doen meer oplossingen worden gevonden?
3.      Hoe kunnen wij doorzetten wanneer alles vastloopt? Wat kunnen wij doen om beweging te krijgen in situaties waarin sprake is van stagnatie? Bijvoorbeeld omdat wetten
en regels in de weg staan, financiering een knelpunt is, of partners de medewerking weigeren. Hoe kunnen wij dan toch de goede stappen zetten?
4.      Hoe bevorderen wij acceptatie? Hoe kunnen presentie, of een sterke focus op de werelden van alle betrokkenen en verbindend communiceren mogelijk maken dat iedereen de oplossing, route, of het arrangement accepteert en wil doen wat nodig is?

Literatuur

De deelnemers ontvangen de volgende boeken:
Horst, J. van der., & Kessel, B. van. (2015). Iedereen aan boord!: Samen werken aanpassend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt (2e druk). Amsterdam: SWP.
Horst, J. van der., & Kessel, B. van. (2015). De veldgids ‘Iedereen aan boord!’: Hoe ga ik te werk als passend onderwijs niet vanzelf spreekt? Amsterdam: SWP.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.