College Migratierecht ONLINE

Cursusduur: 2,5 uur, 16.00-18.30 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: dr. mr. Carla van Os
Deelnameprijs : 195,00
Deze cursus is onderdeel van de leergang Collegereeks Jeugdrecht ONLINE.
Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij de realisatie van hun rechten. Het college migratierecht biedt een inleiding in het vreemdelingenrecht en een overzicht van belangrijkste complicaties in en oplossingen voor de rechtsbescherming van deze kwetsbare groep kinderen. Het college heeft tot doel inzicht te bieden in: 
  • De verschillende procedures in het migratierecht
  • De rol van ‘het belang van het kind’ in het migratierecht
  • Kinderrechtelijke knelpunten voor kinderen zonder verblijfsrecht
  • De bestaande regelingen ter compensatie van deze knelpunten

Programma

Elk online college duurt 2,5 uur. 
Aanvang: 16.00 uur
Einde college: 18.30 uur

Doelgroep

Professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming, wijkteams en gemeenten 

Leerdoelen

U krijgt inzicht in:

  • De verschillende procedures in het migratierecht
  • De rol van ‘het belang van het kind’ in het migratierecht
  • Kinderrechtelijke knelpunten voor kinderen zonder verblijfsrecht
  • De bestaande regelingen ter compensatie van deze knelpunten

Accreditatie

Bij 100% aanwezigheid ontvangt u een certificaat van de Logavak Opleidingsgroep ‘Collegereeks Jeugdrecht’. Daarnaast is accreditatie voor deelname aan de gehele collegereeks bij het SKJ goedgekeurd voor 20 punten (onder ID nummer SKJ205329). Voor de losse modules is accreditatie toegekend (onder hetzelfde ID nummer) voor 2,5 punt per module.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
Er is momenteel geen aanbod voor dit onderwerp.