Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders

Eerst volgende moment: 15 november 2019
Cursusduur: 1 dag
Deelnameprijs : 395,00
Deze cursus is onderdeel van de leergang Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang.
Aanbod Incompany aanvraag
Je heb de basistraining Werken met de meldcode gevolgd. Aanvullend op die training bieden we deze ééndaagse training aan. Op deze trainingsdag krijgen pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om te oefenen met gespreksvaardigheden omtrent deze kwetsbare onderwerpen. In de ochtend staat de dynamiek en theorie van het oudergesprek centraal; in de middag wordt met behulp van een trainingsacteur geoefend met de gespreksvoering met ‘de ouders.’ De acteur neemt je bij de hand en geeft elke deelnemer de mogelijkheid om een gesprek te voeren en zo zijn/haar vaardigheden te versterken.

In gesprek met ouders over gedrag, letsel, verwaarlozing of nalatigheid in de opvoeding wordt door veel pedagogisch medewerkers als lastig ervaren. Het bespreekbaar maken van een kind dat voor de vijfde keer met een ochtend luier wordt gebracht, het bespreekbaar maken van een blauwe plek op de rug van het kind of een moeder die niet naar de dokter is gegaan op jullie advies. 

De dag wordt begonnen met een Quiz om het geheugen even op te frissen en informatie over het laatste nieuws rond de meldcode. Daarna wordt de dynamiek onderzocht van het oudergesprek. Welk gedrag van ouders ervaar je als lastig? Welke onderwerpen zijn lastig om te bespreken? Er wordt een gesprek voorbereid, zoals dat in de meldcode wordt aangereikt. 

Na deze trainingsdag zal je een zal je op een andere manier je gesprekken voorbereiden dan je dat tot nu toe hebt gedaan. Je verplaatsen in de ouder(s), het bewust zijn van je eigen angsten en de moed echt contact maken door te benoemen welke dynamiek er in de situatie speelt. Je krijgt handvatten mee om direct in de praktijk toe te passen.     

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, werkzaam in de kinderopvang

Leerdoelen

  • de deelnemers leren het belang van informatie delen door ouders bij de intake
  • de deelnemers leren een gesprek over een kwetsbaar onderwerp voorbereiden
  • de deelnemers krijgen inzicht in hun eigen gedrag tijdens een gesprek
  • de deelnemers leren zich verplaatsen in een ouder.
  • de deelnemers oefenen met benoemen van emotie en gedrag.
  • de deelnemers leren zich (open) kwetsbaar op te stellen
  • de deelnemers kennen  de kenmerken van kindermishandeling
  • de deelnemers kunnen aan de hand van de kenmerken naar zichzelf, ouders, kinderen, collega’s en het netwerk kijken, en zien in hoeverre één of meerder kenmerken een rol spelen.
  • de deelnemer kunnen een gesprek voeren aan de hand van een kenmerken

Accreditatie

Deelnemers ontvangen na het volgen van de training een deelnamecertificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV, namens de kinderopvangschool

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
15-11-2019 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie