De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES

Cursusduur: 4 dagen
Studiebelasting: 40 a 50 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: Marjanne Boesenkool | Marieke Lips | Lianne van Lith
Deelnameprijs : 1.790,00
Incompany aanvraag
Ouders in een vechtscheiding worden zo door hun conflicten in beslag genomen dat zij onvoldoende beschikbaar zijn voor hun kinderen. Dit brengt op de korte en de lange termijn gevolgen met zich mee. Hoe zorg je dat ouders uit hun strijdende ex-partnerrollen stappen en weer gaan samenwerken als ouders in het belang van hun kind?
 
Om dit voor elkaar te krijgen is DEES (De-Escalatie bij (v)EchtScheidingen) ontwikkeld door Medling. Tijdens DEES werken ouders los van elkaar en met een eigen DEES-begeleider aan de-escalatie van de conflicten en hun eigen ontwikkeling. Dit gebeurt door middel van een vast programma, bestaande uit opdrachten (digitaal) en gesprekken waarin zij begeleid worden door hun eigen DEES-begeleider. Gedurende deze periode (van drie maanden) hebben ouders onderling geen contact met elkaar, zodat het conflict niet verder escaleert. Ook de kinderen krijgen een DEES-begeleider toegewezen die hen helpt en ondersteunt. De begeleiders overleggen met elkaar en zetten samen de lijnen uit binnen het vast kader van DEES.
 
Gedurende het gehele traject speelt het eigen netwerk van ouders en kinderen een belangrijke rol in de ondersteuning en het vervullen van uitvoerende taken.
 
Heeft u te maken met ouders en/of kinderen in een (v)echtscheiding waar de conflicten de overhand hebben genomen? Zit u soms met de handen in het haar en weet u niet meer hoe u deze mensen kunt helpen omdat de conflicten blijven bestaan? Laat u dan opleiden als DEES-begeleider!
 
Let op! Per DEES-traject zijn drie begeleiders betrokken, namelijk twee begeleiders voor de beide ouders en een begeleider voor de kinderen. Wij raden u dan ook aan om per organisatie minimaal 3 deelnemers op te geven. Dit kan ook vanuit verschillende (samenwerkende) organisaties zijn binnen een gemeente.
 
Meer informatie over DEES vindt u op de website www.dees.website

Programma

Deze training duurt 8 dagdelen, te weten 4 dagen van 9.30 uur - 16.30 uur en een facultatief
dagdeel van 4 uur. 

Dag 1. Introductie DEES en conflicten

 • Conflicten
 • Escalatie en de-escalatie algemeen
 • Eigen conflicthanteringsstijl
 • Conflictgedrag
 • Specifieke vechtscheidingsproblematiek
Dag 2. De methodiek DEES
Aanvang DEES startgesprekken met ouders en kinderen (3 begeleiders) 
 • Hoe voer je gesprek met 1 ouder zonder ingezogen te raken en hoe maak je toch verbinding? 
Aanvang DEES met netwerk
 1. Voorfase: Startgesprek, presentatie in 4 weken 
 2. Getting to Yes!
 3. Dan start DEES: een seizoen
 4. Doorwerken/-lopen DEES-aanpak
Aanvang, netwerk.
 • Hoe een bijeenkomst te organiseren in vorm en inhoud met de 3 a 4 netwerkfiguren die de mentor worden van een ouder of  kind.
Dag 3. Kinderen centraal 
 • De methodiek DEES voor kinderen
 • Kindsignalen van kinderen met gescheiden ouders en deze interpreteren
 • Sociale kaart

Dag 4. Praktijkdag de methodiek

DEES-methode 
 • Specifieke gespreksvaardigheden
 • Derden informeren over DEES/ pitchen
 • Praktisch oefenen met de methode 
Dag 5. Dagdeel 9 Facultatief
 • Facultatief dagdeel om ervaringen te delen

Doelgroep

De Methodiek DEES is voor professionals, die in hun praktijk (echt)scheidings- en omgangsproblematiek tegenkomen. Te denken valt aan: sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams, zorgteams, medewerkers Centra Jeugd en Gezin, huisartsen, leerkrachten in het primair en secundair onderwijs, zelfstandig gevestigde hulpverleners, tweede lijns jeugdzorg en geestelijke gezondheidsinstellingen. 

Deze training kan ook ‘op maat’ worden aangeboden. Op verzoek kunnen verschillende onderdelen uit de training apart worden verzorgd. Klik hiervoor op de knop incompany aanvraag Methodiek DEES.

Leerdoelen

Dag 1. Na deze dag heeft de deelnemer:

 • Kennismaking met de methodiek DEES 
 • Kennis van relatie- ruziemodellen
 • Zicht op (eigen) conflicthanteringsstijl en (eigen) conflictgedrag
 • Kennis in conflict(de-)escalatie en vaardigheid om dit in te schatten
 • Kennis van scheidingsproblematiek en daarbij passende (systemische/ rouw-) processen
 
Dag 2. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Kennis van en geoefend met het DEES-ouderprogramma voor en vaardigheden om daarmee te werken (onder meer combinatie online en persoonlijk contact, sturen in de-escalatie, samenwerking met collega DEES-begeleiders en met netwerkpartners van betrokkenen)
 
Dag 3. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Kennis van kinderen en scheiding
 • Kennis van en geoefend met gespreksvoering met kinderen
 • Kennis van het DEES-kindprogramma en vaardigheden om daarmee te werken (onder meer omgaan met de kindwerkbladen, opstelling met DEES-familiepoppetjes)
 
Dag 4. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • De vaardigheid om aan derden (professionals, ouders, kinderen, netwerkpartners e.d.) concreet over DEES te vertellen en hiermee geoefend
 • Concreet geoefend met het uitzetten naar ouders en de inhoud onlineprogramma voor ouders
 • Concreet geoefend met overleg tussen de DEES-ouder- en kindbegeleiders
 • Concreet geoefend met specifieke gespreksvaardigheden die binnen DEES aan de orde zijn

Literatuur

Het volgende boek (t.w.v. € 27,90) is bij de deelnameprijs inbegrepen “En de kinderen scheiden mee” Het Zandkastelenprogramma van Gary Neuman en Lianne van Lith ISBN: 9789088507168 van SWP Uitgeverij. En er zal een bijbehorende reader bij aanvang van de training overhandigd worden. 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door SKJ voor 38 punten (ID nummer: SKJ202645)

Accreditatie kan verder worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V.

Voor het correct uitvoeren van de methodiek DEES is bij- en nascholing geboden en kunt u hulp krijgen door het gebruik van enkele materialen. Klik hier voor de tarievenlijst.

DEES wordt alleen uitgeleverd onder licentie. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar info@logavak.nl of bekijk de licentie-overeenkomst.