De Meldcode Nascholing basisonderwijs

Cursusduur: 1 dag
Studiebelasting: 1,5 uur voorbereiding
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 295,00
Incompany aanvraag
Waar loopt u tegenaan in het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? Hoe wordt de meldcode door uw medewerkers gebruikt? En hoe houdt u kindermishandeling op de agenda? De antwoorden op deze vragen vormen het uitgangspunt van deze cursus.

Na een opfris-quiz waarin het signaleren en kennis van de meldcode aan bod komen, gaan we dieper in op de stappen
  • stap 1 - In kaart brengen van signalen
  • stap 2 - Collegiaal overleg
  • stap 3 - Praten met ouders. 
We doen dit aan de hand van casuïstiek. Op deze dag gaan we geen gesprekken oefenen. We besteden wel aandacht aan het voorbereiden van gesprekken en attitude ten aanzien van ouders - in gesprek over opvoeden, onmacht en vermoedens van geweld of nalatigheid in de opvoeding. Daarnaast komt aan bod hoe samen te werken met Veilig Thuis en krijgt het netwerk op deze dag zeker aandacht. Andere vragen die aan bod komen zijn:
  • Hoe lichten wij ouders in over de meldcode? 
  • Privacy, dossiervorming, hoe verder na een melding?

Programma

Voorbeeld dagrooster

9.15 - 9.30 uur Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur        Inventariseren leervragen, voorwaarden, huidige stand van zaken op jullie school - opfris quiz - toetsen huidige kennis & signalen en signaleren
11.00 - 11.15 uur      Pauze
11.15 - 12.30 uur      Collegiaal overleg stap 2;  Veilig Thuis; advies vragen, bespreken casus: eigen handelen en individuele & groepsdilemma’s.
12.30 - 13.30 uur      Lunch
13.30 - 14.45 uur      Stap 3: praten met ouders kwetsbare onderwerpen. Ouders inlichten over de meldcode.
14.45 - 15.00 uur      Pauze
15.00 - 16.15 uur      Privacy, dossiervorming; de rol van de aandachtsfunctionaris; samenwerken met Veilig Thuis en het netwerk. Hoe houden wij KMH op de Agenda?
16.15 - 16.30 uur       Afronding en evaluatie
16.30 uur           Afsluiting

Doelgroep

De training De Meldcode Nascholing basisonderwijs is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs.
Ook aandachtsfunctionarissen kunnen aansluiten (AF zie ook speciale AF Nascholing).
De training is ook geschikt voor het voortgezet onderwijs! 


Vooropleiding

De Leerkrachten hebben eerder een voorlichting of training over de meldcode gehad.

Leerdoelen

•    De kennis van de deelnemers wordt opgefrist
•    Zicht op dilemma’s van je zelf en anderen tav handelingsverlegenheid.
•    Bewustwording normen en waarden tav opvoeden, onmacht en geweld
•    Voorbereiden van een gesprek over kwetsbaar onderwerp
•    Bewustwording over het belang het onderwerp op de agenda te houden
•    Ontwikkeling van Veilig Thuis (fusie AMK & SHG)
•    Toepassen van de papieren meldcode in de praktijk
•    De leerkracht kent zijn verantwoordelijkheid in het signalerings-proces
•    Kent de rol van de aandachtsfunctionaris 

Literatuur

De deelnemers ontvangen bij aanvang een reader.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV / Trainers Huiselijk Geweld en Training en Advies over Opvoeden.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Voor leerkrachten in het primair onderwijs worden drie meldcode-trainingen aangeboden:
1. De basiscursus Meldcode in het primair onderwijs
2. De nascholing Meldcode
3. Collega’s & ouders in gesprek over kwetsbare onderwerpen

Voor 2. en 3. is het gevolgd hebben van de basiscursus een vereiste. Dat hoeft niet per se via Logavak te zijn geweest, maar kan ook elders zijn gevolgd.
Uiteraard kan er voor incompany-aanvragen een programma op maat worden gemaakt.