Werken met de meldcode basisonderwijs

Cursusduur: 1 dag
Studiebelasting: Opdracht ter voorbereiding 1 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 295,00
Incompany aanvraag
De basis van deze dag is het leren werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

In het eerste dagdeel staan signalen en signaleren centraal. Daarbij horen de volgende onderwerpen; definities, kenmerken, cijfers, vormen, dilemma’s & gevolgen. Speciaal voor het basisonderwijs is er ook aandacht voor ‘scheidingen en pesten in relatie tot kindermishandeling’.

In het tweede dagdeel gaan we ‘Handelen’ volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.  De cursisten gaan actief aan de slag met eigen casuïstiek en aan de hand daarvan komt het advies vragen en het melden bij Veilig Thuis uitvoerig te sprake.

Deze eendaagse training is een degelijke stap om uw leerkrachten voor te bereiden op juist handelen als er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. De Meldcode is een stappenplan dat u en uw medewerkers ondersteunt in het maken van de juiste afwegingen in het belang van het kind en het gezin!

Programma

Werkvormen:
presentatie, groepsdiscussie, video, opdracht, afronding en evaluatie.

9.15 - 9.30 uur    Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur    Wat is kindermishandeling? Wat is huiselijk geweld? Definities. Cijfers. Welke invloed heeft het op kinderen en hun ontwikkeling. Wat zijn onze dilemma’s?
11.00 - 11.15 uur    Pauze
11.15 - 12.30 uur    Signalen & Signaleren, vormen, risicofactoren en gevolgen
12.30 - 13.30 uur    Lunch
13.30 - 14.45 uur    De Wet Meldcode in het basisonderwijs
14.45 - 15.00 uur    Pauze
15.00 - 16.15 uur    Veilig Thuis & casuïstiek
16.15 - 16.30 uur    Afronding en evaluatie
16.30 uur    Afsluiting

Doelgroep

De cursus Werken met de meldcode basisonderwijs is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die ‘nooit eerder’ of  ‘alleen een voorlichting’ over kindermishandeling (e-learing) hebben gehad.


Vooropleiding

Voorkennis is niet noodzakelijk

Leerdoelen

•    Inzicht in eigen houding signaleren
•    Vaardigheid in het waarnemen van signalen
•    Kennis van de definities, risico factoren, gevolgen, de meldcode & Veilig Thuis
•    Bewustwording dilemma’s, eigen referentie kader, normen en waarden
•    handelingsverlegenheid leren opheffen
•    Toepassen d.m.v. oefenen met casuïstiek

Literatuur

De deelnemers ontvangen een reader (samengesteld door Trainers Huiselijk Geweld.)

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV. 

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Voor leerkrachten in het primair onderwijs worden drie meldcode-trainingen aangeboden:
1. De basiscursus Meldcode in het primair onderwijs
2. De nascholing Meldcode
3. Collega’s & ouders in gesprek over kwetsbare onderwerpen

Voor 2. en 3. is het gevolgd hebben van de basiscursus een vereiste. Dat hoeft niet per se via Logavak te zijn geweest, maar kan ook elders zijn gevolgd.
Uiteraard kan er voor incompany-aanvragen een programma op maat worden gemaakt.