Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ

Cursusduur: 2 dagen
Studiebelasting: 30 uur (18 uur literatuurstudie en 12 contracturen)
Niveau: HBO/WO werk- en denkniveau
Docenten: dr. Peter van der Doef
Deelnameprijs : 490,00
Incompany aanvraag
De classificatie van psychische stoornissen middels het kinderpsychiatrische classificatiesysteem DSM (Diagnostic and Statistical Manual van de Amerikaanse Psychiatrische Associatie) ligt onder vuur. Na een succesvolle opmars sinds de jaren ’80 overheerst nu onvrede over de dominantie van een medische benadering van psychische stoornissen middels de DSM.
 
In deze cursus wordt een sociale, vraaggerichte benadering voorgestaan door de aandacht te richten op hulpvragen en basisbehoeften van kinderen met een psychische stoornis, zoals beschreven in de DSM-5. Hiermee wordt een effectief gebruik bevorderd van de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ. In de cursus worden modellen besproken voor de relatie tussen de DSM-5 en jeugdzorg/jeugd-GGZ op basis van de theorie van J.F.W. Kok over orthopedagogische vraagstellingen en de theorie van A. Maslow over basisbehoeften van kinderen en jeugdigen. Deze theorieën worden geactualiseerd middels thema’s uit de neurobiologie, hechtingstheorie, theorie van affectregulatie en presentietheorie.
 
Aan de hand van casuïstiek van deelnemers wordt ingegaan op praktijkervaringen in relatie tot de behandelde theorie. Daardoor kunnen deelnemers de theorie direct toepassen in de dagelijkse praktijk.

Programma

Onderdelen in het programma omvatten onder andere de volgende onderwerpen:

 • DSM, ICD, CBCL/ASEBA en CAP-J
 • Orthopedagogische theorie van J.F.W.Kok
 • Classificatiemodel van Peter van der Doef (docent)
 • Theorie van Maslow in relatie met de DSM-5
 • Bespreking casuïstiek

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt een eigen casus van de deelnemers besproken. Deze casus wordt de docent toegezonden een week voor aanvang van de tweede bijeenkomst. De cursisten nemen zelf vier kopieën van de eigen casus mee naar de tweede bijeenkomst. Bij inschrijving wordt aan de deelnemers een format voor de casusbeschrijving verstrekt.Programma dag 1 

9.15 - 9.30 uur

Inloop met koffie en thee


9.30 - 11.00 uur
Kennismaking deelnemers, doelen en programma. 
Relatie probleemgedrag en classificatie (CBCL: Child Behaviour Check List, ASEBA: Achenbach System of Empirically Based Assessment en CAP-J: Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd).
Classificatie volgens de DSM (Diagnostic and Statistical Manual)  en ICD (International Classification of Diseases).

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.30 uur

Orthopedagogische theorie van J.F.W. Kok

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.45 uur

Classificatiemodel van docent Peter van der Doef

14.45 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.15 uur

Bespreking uitgereikte casus

16.15 - 16.30 uur

Afronding en evaluatie

16.30 uur

Afsluiting
 
Programma dag 2

9.15 - 9.30 uur

Inloop met koffie en thee

9.30 - 11.00 uur

 Actualisering orthopedagogische theorie

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.30 uur

Theorie van Maslow in relatie met de DSM-5

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.45 uur

Bespreking casus deelnemers

14.45 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.15 uur

Vervolg bespreking casus deelnemers

16.15 - 16.30 uur

Afronding en evaluatie

16.30 uur

Afsluiting

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor gedragswetenschappers (pedagogen, psychologen en orthopedagoog generalist), kinder- en jeugdpsychiaters, maatschappelijk werkers, therapeuten/behandelaars werkzaam in de jeugdzorg en jeugd-ggz.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursusheeft/ is/ kan de cursist: 

 • Inzicht in hulpvragen en basisbehoeften van kinderen en jeugdigen met een psychische stoornis
 • De vaardigheid om met behulp van diagnostisch onderzoek psychische stoornissen van kinderen en jeugdigen te vertalen in hulpvragen en basisbehoeften
 • Kennis van orthopedagogische theorie, theorie van basisbehoeften en psychiatrische classificatie middels de DSM-5
 • Zich bewust van sociale processen waarbinnen psychische stoornissen van kinderen en jeugdigen ontstaan en verholpen kunnen worden
 • Ontwikkeling van reflectieve vermogens over de eigen beroepspraktijk
 • Toepassen van theoretische gezichtspunten in de eigen beroepspraktijk

Werkvorm
Onderwijsleergesprek. Bespreking van praktijkervaringen en casuïstiek in relatie tot de behandelde theorie.

Literatuur

De volgende uitgave (ter waarde van € 29,90) is bij de deelnameprijs inbegrepen en krijgt u voorafgaand aan de cursus toegezonden: 


Accreditatie

Accreditatie is toegekend door Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
K&J/OG herregistratie: 12 punten
K&J/OG opleiding - diagnostiek: 6 punten

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.