Maak onveiligheid bij kinderen bespreekbaar

Cursusduur: 1 dag
Studiebelasting: 1,5 uur
Niveau: MBO en HBO werk- en denkniveau
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Aan de hand van fictieve casuïstiek en het verrassende spelelement van de dobbelstenen spelen we het spel PAKVASt. Een gedegen methode om je kennis en professioneel handelen rondom mishandeling, vechtscheiding, verwaarlozing, misbruik, huiselijk geweld op peil te brengen en je gespreksvaardigheden te oefenen.

Het spel leert je op meerdere lagen met de dynamiek rondom kindermishandeling en huiselijk geweld om te gaan. Daarbij wordt ook de meldcode gebruikt, zodat je de stappen en het afwegingskader weer helder hebt. 

Programma

09.15 - 09.30 uur
Inloop met koffie en thee
09.30 - 11.00 uur
Voorstellen, voorwaarden, inchecken (wat speelt er nu)
Welke dilemma’s ervaar je in gespreksvoering. Wat wil je oefenen.
Theorie gespreksvoering
11.00 - 11.15 uur
Pauze
11.15 - 12.30 uur
Gespreksvoering aan de hand van Spel Pak Vast
12.30 - 13.30 uur
Lunch
13.30 - 14.45 uur
Gespreksvoering aan de hand van Casus (fictief of iets dat nu speelt) zorgen delen
14.45 - 15.00 uur
Pauze
15.00 - 16.15 uur
Gespreksvoering Grens stellend gesprek en meldgesprek
16.15 - 16.30 uur
Afronding en evaluatie

Doelgroep

Maak onveiligheid t.a.v. kinderen bespreekbaar is bedoeld voor kinderopvang- basisonderwijs –voorgezet onderwijs – en andere werkvelden


Vooropleiding

Kennis over de meldcode. Basistraining; voorlichting of aandachtsfunctionaris
MBO werk- en denkniveau
HBO werk- en denkniveau 

Leerdoelen

·      Kennis over kindermishandeling, huiselijk geweld en de meldcode toetsen en actualiseren.
·      Een sfeer van emotionele veiligheid kunnen creëren 
·      Weten hoe professioneel te handelen in verschillende situaties
·      Dilemma’s bespreekbaar leren maken
·      Collegiaal overleg 
·      Gesprekken met ouders gedegen voorbereiden
·      Gesprekken met ouders zorgvuldig kunnenvoeren
·      Reflecteren op het gesprek dat je hebt gevoerd

Literatuur

Reader gespreksvoering lezen ongeveer 1,5 uur al na gelang je kennis hebt.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.