Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!)

Cursusduur: 2 dagdelen
Studiebelasting: literatuurstudie 6 uur / zelfstudie 8 uur
Niveau: HBO/WO werk- en denkniveau
Deelnameprijs: 395,00
Incompany aanvraag
Als er iets is wat docenten gelukkig maakt dan is het een klas vol met intrinsiek gemotiveerde, in de stof geïnteresseerde en hardwerkende leerlingen. Dit in tegenstelling tot de praktijk, waarin zich vele (nog) ongemotiveerde leerlingen in de klas bevinden. Een zes is goed genoeg, een vijf vaak het resultaat. Maar gelukkig: Motiveren is te leren. 

Op basis van 38 jaar ervaring in onderwijs en leerlingbegeleiding en 15 jaren bestudering van de wetenschappelijke literatuur over motivatie biedt de docent antwoorden op de vraag: 

‘Hoe help je leerlingen hun motivatie (terug) te vinden?'

Deze cursus start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en vooral over hoe je hun ideeën concreet kunt toepassen. Tevens wordt bekeken hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken, aan bod komen Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie. Ook wordt er in deze cursus ingezoomd op het Oplossingsgerichte Werken en de Kracht van Feedback. 

Programma

13.45 - 14.00   inloop met koffie en thee
14.00 - 15.00   plenaire presentatie
15.00 - 15.15   plenaire demonstratie
15.15 - 15.30   pauze
15.30 - 16.30   oefenen in kleine groepjes
16.30 - 17.00   afronding en evaluatie
17.00               afsluiting

Programma middag 1 van deze cursus start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en vooral over hoe je hun ideeën concreet kunt toepassen. Tevens wordt bekeken hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken. Aan bod komen Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie. Het tweede deel van deze middag zoomen we in op het Oplossingsgerichte Werken en de Kracht van Feedback. Een live demonstratie laat zien hoe het werkt en dat het werkt. Na de demo kan er geoefend worden. Aan het eind van de middag formuleert elke deelnemer een taak die hij/zij zichzelf stelt voor de periode tot aan de tweede middag.Programma middag 2 begint met een uitwisseling van het wel en wee ten aanzien van de tussentijdse experimenten. Daarna gaan we met behulp van oefening en theorie verder werken aan oplossingen voor de gerapporteerde knelpunten. Wie dat wil kan zich ook verdiepen in de verschillende theorieën of werken aan plannen voor de eigen schoolpraktijk.

Doelgroep

De cursus Motiveren is te leren is bedoeld voor docenten, mentoren en leerlingbegeleiders in alle vormen van onderwijs.

Minimaal 6, maximaal 20 deelnemers.

Leerdoelen

  • Bewust worden van de noodzaak tot differentiëren en feedback geven wil je leerlingen kunnen helpen bij het verbeteren van hun motivatie.
  • Vaardigheid verkrijgen in oplossingsgericht feedback geven.
  • Vaardigheid opdoen in het ontwerpen van eenvoudige differentiatiemogelijkheden.
  • De verkregen vaardigheden kunnen toepassen met leerlingen individueel en/of in de klas.

Literatuur

Bij de deelnameprijs is de volgende uitgave (ter waarde van € 17,50) inbegrepen Dirk van der Wulp, Motiveren is te leren, Amsterdam: Uitgeverij SWP  

De uitgave wordt uitgedeeld tijdens de eerste cursusdag.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

De cursisten worden geacht tussentijds in hun eigen situatie het geleerde te oefenen door het toe te passen op enkele leerlingen of in een klas.