College Interventies

Cursusduur: 3,5 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Deelnameprijs : 295,00
Deze cursus is onderdeel van de leergang Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving.
Incompany aanvraag
Het belang van professionele reflectie
Marie-José Geenen
Van de hedendaagse professional wordt verwacht dat deze niet alleen kennis en kunde heeft om het eigen beroep uit te oefenen, maar ook de competentie om met veranderingen om te gaan en zich te blijven ontwikkelen. Daarbij wordt verwacht dat hij of zij actuele wetenschappelijke kennis, eigen praktijkkennis en de kennis van de context (organisatie, cliënt) weet te integreren. Reflecteren vormt daarin een belangrijke vaardigheid. Dat betekent het vermogen om onderzoek naar het eigen handelen (en de veronderstellingen die dat handelen
sturen) te verbinden aan bestaande wetenschappelijke kennis en op basis daarvan het eigen handelen kunnen verantwoorden en waar nodig bijsturen.

Vanaf 14.30 uur
Diverse actuele interventies komen aan bod. Wat zijn tot nu toe de resultaten? Wat werkt (en wat werkt niet)? En wat biedt hoop voor de toekomst?

Tip! Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving? 

Korting: Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!

Programma

13.00 uur - Inloop
13.30 uur - Opening middagvoorzitter Jaap van Vliet
13.45 uur - Marie-José Geenen, Het belang van professionele reflectie op het eigen handelen
14.30 uur - Interventies deel een
15.00 uur - Pauze
15.30 uur - Interventies vervolg
17.00 uur - Afronding en borrel
17.45 uur - Einde

Doelgroep

Professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, GGZ, (speciaal) onderwijs, (zeden)politie, OM, (jeugd)reclassering, gemeente, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-instellingen, veiligheidshuizen, gevangenissen, DJI, COSA, sociale wijkteams, hogescholen en universiteiten, onderzoeksbureaus, en rechterlijke macht. 

Leerdoelen

Deelnemers leren:

  • Wat reflecteren is en waarom dat belangrijk is voor je professionele handelen.
  • Hoe te reflecteren en dat niet te beperken tot het kijken naar jouw binnenwereld, maar dat ook te verbinden aan de context en aan actuele wetenschappelijke kennis.
  • Welke interventies op dit moment effectief gebleken zijn met betrekking tot een veilige resocialisatie.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V.
De accreditatie voor het college Interventies is goed gekeurd door SKJeugd onder ID nummer: SKJ205840 en levert 3.00 punten op.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.