College Communicatie en privacy

Cursusduur: 3,5 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Deelnameprijs : 295,00
Deze cursus is onderdeel van de leergang Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving.
Incompany aanvraag
De (on)mogelijkheden voor open communicatie
Désirée Versteijnen
Binnen de forensische psychologie en -psychiatrie is sprake van een wrijvingsvlak tussen het belang van communicatie tussen de verschillende betrokkenen in de zorg en de Privacywetgeving (AVG). De casus van Michael P., veroordeeld voor het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber, heeft dit probleem pijnlijk onder de aandacht gebracht. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor open communicatie? Schiet de AVG zijn doel voorbij? Is het niet mogen delen van gegevens altijd risicovol? Of zitten er ook risico’s aan het ongelimiteerd mogen delen van informatie?

Risicocommunicatie: een vak apart?
Vivienne de Vogel
Het gestructureerd inschatten van het risico van herhaald delictgedrag is een belangrijke taak voor professionals in het forensisch sociaal domein. De laatste jaren zijn er veel verbeterslagen gemaakt, maar er is weinig aandacht uitgegaan naar de manier waarop gecommuniceerd wordt over de resultaten van een risicotaxatie. Worden de resultaten goed begrepen door de rechterlijke macht of collega’s in vervolg-instellingen en mag alle informatie wel gedeeld worden? In dit college worden verschillende vormen van risicocommunicatie besproken en wat de invloed ervan is op besluitvormers. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden diverse dilemma’s belicht. Tot slot worden adviezen gegeven voor een heldere risicocommunicatie.

Het oogpunt van de beslisser
Voor degene die – op basis van veelal onzekere gegevens over (bijvoorbeeld)  risicotaxatie – moet beslissen (rechter, verlofbeoordelaar), is het van groot belang dat hierover nauwkeurig wordt gecommuniceerd. De nauwkeurigheid vereist dat het nadrukkelijk moet gaan om de recidiverisico’s van deze betrokkene en niet zozeer om die van de statistisch te duiden groep waartoe hij beweerdelijk zou behoren. Dat vereist niet alleen heldere en professionele communicatie tussen beoordelaar en deskundige; de vereiste nauwkeurigheid kan ook schuring veroorzaken tussen de noodzaak van volledige informatie voor de beoordelaar en het recht op privacy van de betrokkene. Dit college geeft een schets van dit dilemma en een blik op de uitweg.

Tip! Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving? 

Korting: Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!

Programma

13.00 uur - Inloop
13.30 uur - Opening middagvoorzitter Jaap van Vliet
13.45 uur - Désirée Versteijnen, De (on)mogelijkheden voor open communicatie
14.30 uur - Vivienne de Vogel, Risicocommunicatie: een vak apart?
15.15 uur - Pauze
15.45 uur - Harry Stikkelbroeck, Het oogpunt van de beslisser
16.30 uur - Discussie
17.00 uur - Afronding en borrel
17.30 uur - Einde

Doelgroep

Professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, GGZ, (speciaal) onderwijs, (zeden)politie, OM, (jeugd)reclassering, gemeente, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-instellingen, veiligheidshuizen, gevangenissen, DJI, COSA, sociale wijkteams, hogescholen en universiteiten, onderzoeksbureaus, en rechterlijke macht. 

Leerdoelen

  • Vergroten van kennis over de bescherming en beperkingen die de AVG tot gevolg heeft.
  • Vergroten van de kennis over de forensische zorg binnen gevangenis, GGZ en forensische behandeling.
  • Opinie bepalend over de keuzes die hierin door de politiek/de maatschappij gemaakt worden of volgens u gemaakt zouden moeten worden.
  • Opinie bepalend ten opzichte van het maatschappelijke “onderbuikgevoel” over daders met psychische problematiek.
  • Verschillende manieren van risicocommunicatie kunnen onderscheiden.
  • Weten wat de invloed is van de wijze van risicocommunicatie op besluitvormers.
  • Het belang kunnen inzien van de relatie risicotaxatie – risicocommunicatie en risicomanagement.
  • Awareness van het dilemma noodzakelijke veiligheid van de samenleving en het recht op privacy van het individu vanuit de optiek van de beoordelaar.
  • Verkrijgen van besef van de uitdagingen en valkuilen van de beoordelaar.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V.
De accreditatie voor het college Communicatie en Privacy is goed gekeurd door SKJeugd onder ID nummer: SKJ205840 en levert 3.00 punten op.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.