Brein bewust op weg met groeimindset (in de basisschool)

Aanvangsdatum: 16 januari 2019
Locatie: Logavak - Utrecht
Data: 16 januari 2019 / 30 januari 2019
Cursusduur: 2 dagen
Studiebelasting: 20 uur (inclusief lesdagen)
Niveau: HBO (PABO)
Docenten: Saskia Verhaeren
Deelnameprijs: 695,00
Inschrijven Incompany aanvraag
Contact over deze cursus
‘Brein bewust op weg met groeimindset’ is een groeimindset training voor basisschoolleerkrachten waarbij zij hun eigen groeimindset ontwikkelen en leren hoe je dit laat opbloeien bij leerlingen. Gevestigd in een school waarin de groeimindset-cultuur steeds meer tot leven gaat komen. De twee trainingsdagen omvatten theorie, oefeningen, reminders voor thuis (eigen ontwikkeling), groeimindset-plan, diverse werkvormen, tips en strategieën. Dit alles doen we brein bewust! Aan de hand van een ‘Mind Bouw-set’ komen alle elementen aan bod, zoals: bewust wording, focus, breinkennis, mindset kennis, bouwen, een vitaal brein & binding. 

Veel innovaties van deze tijd zijn van invloed op het onderwijs. Continue veranderingen vragen om flexibiliteit van volwassenen én kinderen. Velen lopen vast. Dit geeft onzekerheid, demotivatie en zelfs stress, ook op jonge leeftijd. Hoe kunnen we leerlingen meer motiveren en ook zelfregulatie en samenwerken bevorderen? Hoe kunnen we leerlingen kritischer laten denken en zorgen voor onderlinge verbinding? Hoe kunnen we dit vastlopen en stress verhelpen of voorkomen? 

Een groeimindset (cultuur) geeft hier gehoor aan. Een op groei gerichte mindset zorgt voor het verhogen van de motivatie bij leerlingen, het bevordert doorzetten, inspannen, creatief denken en het zelfvertrouwen. Met een op groei gerichte mindset ontwikkelen leerlingen een beter probleemoplossend vermogen, leren kritischer denken en reflecteren op zichzelf. Met een groeimindset leren leerlingen meer begrip op te brengen voor de ander, doelen te stellen, beter om te gaan met tegenslagen en fouten. En de leerkracht die groeimindset omarmd is rolmodel!

Deze mindset kun je ontwikkelen en dat begint in jouw brein, dat van je collega’s en van je leerlingen. Door het brein beter te leren kennen bevorder je de ontwikkeling van deze op groei gerichte mindset. Door het fit te houden ondersteun je dit proces.  Een groeimindset cultuur inspireert en mobiliseert energie! In de school, in de klas, voor je leerlingen en je collega’s. Het is een lerende cultuur waar geestkracht, kennis en verbinding hand in hand gaan. Deze verbinding met elkaar is van belang. Alleen ga misschien sneller maar samen kom je verder! De focus ligt niet op presteren maar op leren. Het maakt leren leuker, zorgt dat jong en oud zich prettiger voelt en meer uit zichzelf haalt. 

EEN GROEIMINDSET ZORGT VOOR MEER MOTIVATIE BIJ LEERLINGEN, GEEFT DAT ZIJ BETER IN HUN VEL ZITTEN EN MEER UIT HUN POTENTIE HALEN (EN JIJ ALS LEERKRACHT OOK!)

Programma

DAG 1 

 • Uitleg Mind Bouw-set 
 • Bewust: Bewustwording eigen mindset  
 • Mindset kennis: De achterliggende wetenschap & psychologie van de mindset theorie (C.S. Dweck) 
 • Bewust: Hoe herken je de mindsets bij jezelf en anderen
 • Breinkennis: Breinmythes, anatomie & werking van het brein  
 • Vitaal brein: Belang van een fris brein
 • Binding: Spiegelneuronen + het sociale breinsysteem
 • Bewust: Bewust maken van & opwekken van een groeimindset bij leerlingen
 • Breinkennis: Breinles geven; waarom, wat en hoe
 • Bouwen: Bouwen aan je eigen mindset bewustzijn

De deelnemer ontvangt een groeimindset plan. Met behulp van dit plan word je je bewuster van én ontwikkel je, je eigen groeimindset. Als rolmodel is het belangrijk dat groeimindset begrepen, ervaren en omarmt wordt. De deelnemer ontvangt (4 weken, 1 keer per week) een korte vragenlijst met informatie ter herhaling en ondersteuning.

DAG 2  
 • Bouwen: Reflecteren eigen groeimindset – Jij als rolmodel 
 • Binding & Bouwen: Reflecteren, vragen stellen & feedback geven vanuit groeimindset
 • Vitaal brein: Een fris brein voor leerlingen in de praktijk
 • Bewust: Spreken met ‘groeimindset-taal’, groeimindset gedrag
 • Bouwen: Zichtbaar maken in de groep (school), vak-integratie
 • Binding: Team & Ouderbetrokkenheid 
 • Aanzet/start van een groeimindset-plan voor je groep(-en) waarbij alle elementen samenkomen. 
 • Reflectie & (eigen) doelen stellen
Het rooster is, waar wenselijk of noodzakelijk, flexibel.

Doelgroep

Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, management, leerkrachtcoaches van basisscholen. 

Leerdoelen

De 2 trainingsdagen (& 4 korte opdrachten voor thuis) omvatten de volgende pijlers en leerdoelen:

 • Je maakt kennis met de Mind Bouw-set van Groeibrein en hoe je dit in kunt zetten 
BEWUST
 • Je wordt je bewuster van je eigen mindset d.m.v. oefeningen en opdrachten
 • Je leert welke psychologische schuilt achter de mindset-theorie en het belang hiervan
 • Je leert de 2 mindsets onderscheiden bij jezelf en anderen (leerlingen) 
 • Je leert hoe je leerlingen bewust kunt maken van de 2 mindsets 
 • Je word je bewuster van groeimindset taal en gedrag
BREINKENNIS
 • Je wordt je bewust van de huidige neuromythen 
 • Je leert de noodzakelijke breinkennis, gebaseerd op neurowetenschappelijke onderzoeken
 • Je leert welke breinbasics van belang zijn voor leerlingen en hoe je deze inzet  
VITAAL BREIN
 • Je leert waarom een vitaal brein van belang is voor leren & ontwikkelen 
 • Je leert en traint hoe je een fris brein bij jezelf en leerlingen kunt bevorderen 
 • Je word je bewust van hoe je dit kunt integreren in de praktijk  
BINDING
 • Je leert welke breinsystemen belangrijk zijn bij de binding tussen mensen (kinderen)
 • Je leert en oefent reflecteren, vragen stellen & feedback geven vanuit groeimindset
 • Je leert waarom hulp vragen en successen van anderen een groeimindset bevorderen en zorgen voor verbinding
BOUWEN
 • Je bouwt aan je eigen groeimindset 
 • Je leert en oefent je welke stappen genomen moeten worden om een groeimindset te ontwikkelen. 
 • Je leert en traint je hoe je een groeimindset kunt opwekken bij leerlingen
 • Je leert hoe je groeimindset (cultuur) kunt implementeren (opbouwen) in je groep
 • Je maakt een start met een groeimindset-plan voor je groep(-en)
 • Je leert en traint hoe je groeimindset zichtbaar kunt maken in de groep (school).

Literatuur

 • Trainingsmateriaal, achtergrondinformatie, groeimindset-plan
 • 4 x een digitale korte vragenlijst terherhaling en ondersteuning 
Bij deelname zit inbegrepen: Dweck, C.S. (2018) Mindset. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Dit boek ontvangt u na afloop van de cursus.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Het minimumaantal deelnemers is 7, het maximum aantal deelnemers is 16. Bij minder dan 7 deelnemers gaat de cursus niet door. 

Aanbod

Aanvang Locatie
16-01-2019 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie
05-03-2019 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie