Werken met de meldcode Basisonderwijs nascholing: Collega’s & ouders in gesprek over kwetsbare onderwerpen

Cursusduur: 1 dag
Studiebelasting: 10 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 295,00
Incompany aanvraag
Tijdens het signaleringsproces van kindermishandeling loop je tegen allerlei dilemma’s aan. Hoe praat je met collega’s en ouders over vermoedens van geweld? En hoe werk je samen met Veilig Thuis in de adviesfase?

Een ander onderbelicht aspect dat in de Meldcode is opgenomen, is de vraag of er een meldplicht is wanneer het gaat om een collega die fysiek of (non)-verbaal geweld gebruikt ten aanzien kinderen? Denk aan de leerkracht die tegen een burn-out aan zit en staat te schreeuwen in de klas. Moet je dat melden? 

In deze nascholing staan we stil bij Stap 2 en 3 van de Meldcode, waarin intern en extern overleg centraal staan. Er is speciale aandacht voor het praten met collega’s en ouders over vermoedens van geweld. Daarnaast leer je in deze training hoe je om moet gaan met dilemma’s waar je in het signaleringsproces tegenaan loopt. Met elkaar praten over kwetsbare onderwerpen of gedrag, zal in de ochtend centraal staan. Wanneer we daar zelf vaardig in zijn, kan dit ons ondersteunen in het gesprek met ouders. Het oudergesprek is het onderwerp voor de middag. 

We gaan actief (met of zonder acteur, dat is een keuze voor u) met elkaar in gesprek over de dynamiek van praten over opvoeding, onmacht en (non)-verbaal en fysiek geweld in de opvoeding en het onderwijs. Het wenselijk einddoel is een ouderbijeenkomst waarin leerkrachten en ouders gezamenlijk in gesprek gaan over kwetsbare onderwerpen. Hoe heeft u
ouders op de hoogte gesteld over de meldcode?

Programma

Voorbeeld dagrooster

9.15 - 9.30 uur    Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur    kennismaken; voorwaarden; opwarmen; korte kennisquiz; stap 2 collegiaal overleg. samenwerken met Veilig Thuis en het netwerk
11.00 - 11.15 uur    Pauze
11.15 - 12.30 uur    Dilemma’s in het signaleringsproces. Meld-plicht voor beroepskrachten.   
12.30 - 13.30 uur    Lunch
13.30 - 14.45 uur    Hoe kwetsbaar is een ouder en de leerkracht? Praten met ouders over de meldcode, grenzen stellen, opvoeding en onmacht.
14.45 - 15.00 uur    Pauze
15.00 - 16.15 uur    Hoe maakt je een kwetsbaar onderwerp bespreekbaar? Hoe kan een ouderbijeenkomst een bijdrage leveren aan emotionele veiligheid?
16.15 - 16.30 uur    Afronding en evaluatie
16.30 uur    Afsluiting

Doelgroep

De cursus Collega’s & ouders in gesprek over kwetsbare onderwerpen is bedoeld voor leerkrachten, Intern Begeleiders, Aandachtsfunctionarissen, directie.


Vooropleiding

De deelnemers hebben eerder een training of voorlichting over de meldcode gehad.
Bijvoorbeeld via de eendaagse basisopleiding.

Leerdoelen

Visie / doel:
Als we leren over kwetsbare onderwerpen als opvoeding, onmacht en geweld te praten dan wordt de stap voor zowel ouders als beroepskrachten om op tijd eigen onmacht bespreekbaar te maken, makkelijker. Met als gevolg dat er minder fysiek & (non-)verbaal geweld zal zijn ten aanzien van kinderen.

Leerdoelen (te behalen competenties):
•    Inzicht in persoonlijk en beroepsmatige en dilemma’s
•    Vaardigheid in het omgaan met dilemma’s
•    Vaardigheid in het praten over kwetsbare onderwerpen en gedrag
•    Kennis verantwoordelijkheden en de positie van ouders
•    Kennis over hoe samen te werken met het netwerk
•    Bewustwording de wederzijdse kwetsbare positie
•    Toepassen in het jaarlijks schoolprogramma.

Literatuur

Voorbereiding op de training: Inventariseer persoonlijke, beroepsmatige en beroepsdilemma’s. Elke deelnemer brengt een casus mee (half A4).

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Voor leerkrachten in het primair onderwijs worden drie meldcode-trainingen aangeboden:
1. De basiscursus Meldcode in het primair onderwijs
2. De nascholing Meldcode
3. Collega’s & ouders in gesprek over kwetsbare onderwerpen

Voor 2. en 3. is het gevolgd hebben van de basiscursus een vereiste. Dat hoeft niet per se via Logavak te zijn geweest, maar kan ook elders zijn gevolgd.
Uiteraard kan er voor incompany-aanvragen een programma op maat worden gemaakt.