Basisopleiding: Kunst In Contact met Kinderen (KICK)

Cursusduur: 6 dagen
Studiebelasting: 69 uur
Niveau: post-HBO
Deelnameprijs: 1.795,00
Incompany aanvraag
Kunst in Contact met Kinderen (KICK) is een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining voor kinderen in de leeftijd van 10 – 14 jaar, met als doel: de sociale redzaamheid, de sociale weerbaarheid en sociale competenties van jongeren te versterken, sociaal incompetent gedrag zoals pesten, vechten en sociaal teruggetrokken gedrag te reduceren en de samenwerking tussen jongeren te verbeteren. 

Uitgangspunt van KICK is het holistisch ervaringsleren, een integratieve werkwijze waarbij de hele mens wordt aangesproken, zowel in zijn denken, voelen als handelen. De training grijpt aan op ontwikkeling van binnenuit en sluit aan op de gezonde eigen mogelijkheden van het kind. 

De methodiek die in KICK wordt toegepast, is kunstzinnig beeldend. Dat geeft de mogelijkheid om denken en willen met elkaar te verbinden tot denken en doen met het hart. 

KICK is zowel geschikt voor leerlingen in het Basisonderwijs en Speciaal onderwijs vanaf groep 6 en de eerste twee jaar van het Voortgezet Onderwijs. De KICK-training kan zowel preventief, ter voorkoming, of curatief ter bestrijding van sociale problemen worden gegeven. De KICK-training is geschikt voor jongeren met zowel internaliserende-als externaliserende gedragsproblemen. Bij beide groepen schiet vaak het zelfregulerend vermogen tekort. KICK wordt eveneens gegeven aan jong volwassenen met een verstandelijke beperking, onder de naam Kracht In Contact met Kunst. De aanwezigheid van de leerkracht en/of groepsleiding is van belang, om de impuls van KICK continuïteit te geven ten behoeve van het generaliserend effect na beëindigen van de training. Ouders kunnen worden betrokken voor aanvang van de training en na afloop.

Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Hogeschool Leiden heeft zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht naar het effect van KICK. KICK is geen protocol, maar een levendige methodiek die van trainers naast kennis en kunde vraagt, dat ze in het moment creatief en flexibel kunnen inspelen op de situatie.

Programma

De KICK basisopleiding bestaat uit 6 opleidingsdagen van 9.30 - 16.30 uur.

De middelen die gebruikt worden zijn: bewegingsoefeningen, verhalen, kunstzinnige opdrachten: tekenen, boetseren, bewerken van speksteen en de nabespreking. De eerste bijeenkomsten gericht op het creëren van veiligheid en vertrouwen, de daaropvolgende bijeenkomsten zijn gericht op het verdiepen en doorwerken van sociaal-emotionele thema’s. De laatste bijeenkomsten zijn gericht op het versterken van sociale competenties.

Doelgroep

Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs en speciaal onderwijs en die affiniteit hebben met de beeldende kunsten. 


Vooropleiding

Afgestudeerden aan de opleiding pabo.

Leerdoelen

  • Theoretische kennis over ontwikkelingspsychologie,hechting en praktijk op kunstzinnig en pedagogisch-didactisch niveau. 
  • Aandacht voor de kunst van het verhalen vertellen. 
  • Leren omgaan, op kunstzinnig ambachtelijk niveau, met werkvormen en technieken als vormtekenen, dynamisch tekenen, tekenen met pastelkrijt en bijenwaskrijt en boetseren. 
  • Attitudevorming om de sociale competenties van kinderen in een proces te brengen en verder te ontwikkelen.  

Accreditatie

Deelnemers krijgen na de Basisopleiding KICK een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV (aanwezigheidsnorm: 80%).

De KICK-Licentie wordt gegeven na het uitvoeren van een eerste eigen KICK-training onder supervisie (3x3 uur) met een voldoende beoordeling (aanwezigheidsnorm: 100 %).

De naam KICK is beschermd, om onder de naam KICK te kunnen werken is een licentie nodig. Het intellectueel eigendom van KICK is gedeponeerd bij BBIE.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.