Workshop School en scheiding: Gesprekstechnieken

Cursusduur: 3 uur
Deelnameprijs: 1.950,00
Incompany aanvraag
School en scheiding
Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Een groot deel van deze scheidingen vindt plaats wanneer kinderen op de basisschool zitten. Kinderen nemen hun zorgen en problemen rondom de scheiding vaak mee naar school. Door een scheiding krijgt het leven van een kind een andere wending. De ouders bepalen dat zij gaan scheiden en de kinderen scheiden gedwongen mee…
School neemt voor kinderen een belangrijke plaats in, omdat kinderen daar veelal veiligheid en zekerheid ervaren. Onderstaande interactieve workshops zijn ontwikkeld om werknemers in diverse functies binnen het onderwijs meer inzicht te geven in de manier waarop zij met de problematiek rond kinderen van gescheiden ouders om kunnen gaan. 

De workshops
Voor leerkrachten:
Workshop School en echtscheiding: Gesprekstechnieken 
Workshop School en echtscheiding: Signaleren 
 
Voor intern begeleiders, CJG coaches en maatschappelijk werkers binnen het onderwijs:
Workshop School en echtscheiding
 
Voor directieleden, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers:
Workshop School en echtscheiding: Juridisch kader

Deze workshops vinden plaats onder de professionele begeleiding van Lianne van Lith en Daniëlle Kerkhof

Bovenstaande workshops worden uitsluitend incompany aangeboden; het exacte programma, de datum en de locatie worden in overleg met u vastgesteld.

U kunt op de button "Incompany aanvraag" klikken om meer informatie of een offerte aan te vragen voor uw onderwijsinstelling.

Programma

In deze interactieve workshop komen onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Gesprekstechnieken met ouders in scheidingssituaties.
  • Hoe bespreek je zorgen en signalen over de kinderen? 
  • Hoe voorkom je dat school inzet van de strijd wordt?
  • Hoe blijf je meerzijdig onpartijdig met het belang van het kind voorop? 
Inclusief het boek "En de kinderen scheiden mee... Het zandkastelen programma" en  handouts met een overzicht van relevante gesprekstechnieken.
Tijdens de workshop wordt er, naast theoretische kennisoverdracht, veel geoefend. 

Doelgroep

Deze workshop is bestemd voor leerkrachten basisonderwijs of leerkrachten voortgezet onderwijs.

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop heeft de deelnemer:

  • Kennis van gesprekstechnieken met ouders in scheidingssituaties
  • Kennis over hoe je zorgen en signalen bespreekt
  • Kennis over meerzijdige onpartijdigheid

Literatuur

Handouts en het boek "En de kinderen scheiden mee... Het zandkastelen programma" door Gary Neumann en Lianne van Lith (Uitgeverij SWP, Amsterdam, 2014).

Accreditatie

Desgewenst kan deze workshop ter accreditatie bij registerleraar.nl aangeboden worden.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.