Workshop School en scheiding

Cursusduur: 3 uur
Deelnameprijs: 1.950,00
Incompany aanvraag
School en scheiding
Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Een groot deel van deze scheidingen vindt plaats wanneer kinderen op de basisschool zitten. Kinderen nemen hun zorgen en problemen rondom de scheiding vaak mee naar school. Door een scheiding krijgt het leven van een kind een andere wending. De ouders bepalen dat zij gaan scheiden en de kinderen scheiden gedwongen mee…
School neemt voor kinderen een belangrijke plaats in, omdat kinderen daar veelal veiligheid en zekerheid ervaren. Onderstaande interactieve workshops zijn ontwikkeld om werknemers in diverse functies binnen het onderwijs meer inzicht te geven in de manier waarop zij met de problematiek rond kinderen van gescheiden ouders om kunnen gaan. 

De workshops
Voor intern begeleiders, CJG coaches en maatschappelijk werkers binnen het onderwijs:
Workshop School en echtscheiding

Voor leerkrachten:
Workshop School en echtscheiding: Signaleren 
Workshop School en echtscheiding: Gesprekstechnieken 
 
Voor directieleden, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers:
Workshop School en echtscheiding: Juridisch kader

Deze workshops vinden plaats onder de professionele begeleiding van Lianne van Lith en Daniëlle Kerkhof

Bovenstaande workshops worden uitsluitend incompany aangeboden; het exacte programma, de datum en de locatie worden in overleg met u vastgesteld.

U kunt op de button "Incompany aanvraag" klikken om meer informatie of een offerte aan te vragen voor uw onderwijsinstelling.

Programma

In deze workshop wordt aandacht besteed aan:

  • De effecten van (echt)scheidingsproblematiek voor de school
  • De gevolgen van (echt)scheiding voor kinderen
  • Signalen van scheidingskinderen
  • Het juridisch kader 
  • Het maken van een aanzet om binnen scholen adequaat om te gaan met het thema (echt)scheiding 

Doelgroep

Deze workshop is bestemd voor intern begeleiders, CJG coaches en maatschappelijk werkers binnen het onderwijs.

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop heeft de deelnemer:

  • Kennis van signalen van kinderen in scheidingssituaties
  • Kennis van de mogelijke gevolgen voor kinderen in scheidingssituaties
  • Beknopte kennis van het juridisch kader waar de school mee te maken heeft
  • Kennis van mogelijkheden om professioneel met het thema echtscheiding om te gaan binnen school

Literatuur

Bij deze workshop wordt gebruik gemaakt van handouts.

Accreditatie

Desgewenst kan deze workshop ter accreditatie bij registerleraar.nl en/of registerplein.nl aangeboden worden.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.