College Drugscriminaliteit

Cursusduur: 3,5 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Deelnameprijs : 295,00
Deze cursus is onderdeel van de leergang Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving.
Incompany aanvraag
Betrokkenheid van scholieren en de rol van scholen
Pieter Tops
De drugsproductie en –handel zijn de motor van het criminele systeem, ook al vanwege de enorme sommen geld die er in die wereld omgaan. Wanneer we de omzet van hennep, synthetische drugs en de handel in cocaïne bij elkaar optellen, gaat het – in Nederland - ongetwijfeld om een miljardenindustrie. We kunnen stellen dat het een verschijnsel is dat doodeenvoudig uit de hand is gelopen, ook vanwege het relatief tolerante drugsklimaat in Nederland. Het is een verschijnsel dat ook dichtbij scholieren komt. Niet alleen zijn velen vertrouwd met drugsgebruik, sommigen worden ook geronseld om hand- en spandiensten te verlenen; zij kunnen daar veel geld mee verdienen. De achterkant daarvan is dat zij deel gaan uitmaken van een crimineel systeem waar zij doorgaans niet zomaar uit kunnen stappen.
Pieter Tops gaat in op de rol van scholen bij dit probleem. Hebben scholen überhaupt een rol in het voorkomen van dit probleem? Moeten zij toekijken of eropaf? Hoe worden scholieren erin gelokt? En hoe kunnen scholen samenwerken met ouders, buurtbewoners en de wijkagent in het tijdig signaleren en voorkomen van verdere betrokkenheid van hun scholieren?

De voedingsbodem voor deelname aan drugscriminaliteit
Mathijs Zwinkels
In november 2018 gaf minister Grapperhaus aan geschokt te zijn door de enorme omvang van het drugsprobleem in Nederland. Deze zorgen worden – terecht – breed onderschreven door betrokkenen die veelvuldig te maken hebben gehad met de negatieve gevolgen van (ondermijnende) drugscriminaliteit zoals burgemeesters, boswachters, journalisten, advocaten tot aan de gewone burger. Ernstige incidenten zijn helaas aan de orde van de dag en hebben een ontwrichtende werking op onze samenleving. Het is van groot belang dat er een treffende aanpak wordt ingezet om het gemak waarmee jongeren de drugscriminaliteit instromen tegen te gaan. Tijdens dit college gaat Mathijs Zwinkels in op het terugdringen van de voedingsbodem voor deelname aan drugscriminaliteit en een systeemgerichte aanpak om dit te verstoren.

Tip! Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving? 

Korting: Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!

Programma

13.00 uur - Inloop
13.30 uur - Opening middagvoorzitter Jaap van Vliet
13.45 uur - Pieter Tops, Betrokkenheid van scholieren en de rol van scholen
14.45 uur - Pauze
15.15 uur - Mathijs Zwinkels, De voedingsbodem voor deelname aan drugscriminaliteit
16.15 uur - Discussie
16.45 uur - Afronding en borrel
17.15 uur - Einde

Doelgroep

Professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, GGZ, (speciaal) onderwijs, (zeden)politie, OM, (jeugd)reclassering, gemeente, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-instellingen, veiligheidshuizen, gevangenissen, DJI, COSA, sociale wijkteams, hogescholen en universiteiten, onderzoeksbureaus, en rechterlijke macht. 

Leerdoelen

Tijdens het college gaan we onder andere in op de volgende vragen:

  • Wat maakt de drugshandel in Nederland interessant om aan deel te nemen?
  • Hoe functioneren drugsnetwerken; welke functies en taken zijn er te verdelen?
  • Hoe raken jongeren betrokken bij dit soort criminaliteit, welke aantrekkingskracht is van invloed op hen?
  • Wat kunnen we doen om te voorkomen dat deze jongeren betrokken raken bij criminaliteit?
  • Wat is er voor nodig om daarin een goede samenwerking te vinden met ketenpartners?
  • Wat is de rol van scholen in het voorkomen van drugscriminaliteit bij scholieren?
  • Hoe kunnen scholen, ouders en de wijkagent samenwerken om dit probleem aan te pakken?

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V.
De accreditatie voor het college Drugscriminaliteit is goed gekeurd door SKJeugd onder ID nummer: SKJ205840 en levert 2.75 punten op.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.