College Jeugdige criminelen

Cursusduur: 3,5 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: Henk Ferwerda | Jaap van Vliet | Prof. dr. Ido Weijers
Deelnameprijs : 295,00
Deze cursus is onderdeel van de leergang Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving.
Incompany aanvraag
Vijf sporen in de aanpak
Henk Ferwerda
Henk Ferwerda gaat tijdens dit college in op een aantal actuele ontwikkelingen in de jeugd- en jongerencriminaliteit en de aanpak. Hoe ontwikkelt jeugdcriminaliteit zich als het gaat om de omvang en aard? Wat weten we over jeugdcriminaliteit in een gedigitaliseerde samenleving? En wat werkt in de aanpak? Henk besluit het college met vijf sporen in de aanpak van jeugd- en jongerencriminaliteit die zinvol zijn.

Fasen in het proces van stoppen met criminaliteit
Ido Weijers
Tijdens het tweede college wordt allereerst aandacht besteed aan het essentiële onderscheid tussen de doorsnee jeugdcriminaliteit en de criminele routine waarin jonge veelplegers terecht zijn gekomen. Vervolgens wordt met name stilgestaan bij de problematiek van de kleine groep jonge veelplegers en de vraag naar een adequate strafrechtelijke reactie op hun antisociale gedrag. Onderzoek heeft laten zien dat er verschillende fasen in het proces van stoppen met criminaliteit bij deze groep kunnen worden onderscheiden. Om er achter te komen in welke fase de jongeman zich bevindt is recent een vragenlijst ontwikkeld. Het college laat zien hoe aan de hand van de uitkomst van deze vragenlijst tot een weloverwogen aanpak kan worden gekomen.

Tip!
Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving? 

Korting
Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!

Programma

13.00 uur - Inloop
13.30 uur - Opening middagvoorzitter Jaap van Vliet
13.45 uur - Henk Ferwerda, Vijf sporen in de aanpak
14.45 uur - Pauze
15.15 uur - Ido Weijers, Fasen in het proces van stoppen met criminaliteit
16.15 uur - Discussie
16.45 uur - Afronding en borrel
17.15 uur - Einde

Doelgroep

Professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, GGZ, (speciaal) onderwijs, (zeden)politie, OM, (jeugd)reclassering, gemeente, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-instellingen, veiligheidshuizen, gevangenissen, DJI, COSA, sociale wijkteams, hogescholen en universiteiten, onderzoeksbureaus, en rechterlijke macht. 

Leerdoelen

  • Cursisten kunnen aangeven hoe de jeugd- en jongerencriminaliteit zich ontwikkelt als het gaat om omvang, aard en context
  • Cursisten kunnen aangeven wat werkt in de aanpak van jeugdcriminaliteit
  • Cursisten kunnen aangeven wat de dynamiek is tussen minder zichtbare en zichtbare vormen van criminaliteit en de rol van bijbehorende dadergroepen.
  • Cursisten maken kennis met de fasen in het proces van stoppen met criminaliteit
  • Cursisten maken kennis met een vragenlijst, waarvan de uitkomst kan leiden tot een weloverwogen aanpak.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V.
De accreditatie voor het college Jeugdige Criminelen  is goed gekeurd door SKJeugd onder ID nummer: SKJ205840 en levert 2.75 punten op.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.