De kracht van authentieke professionaliteit

Cursusduur: 2 dagen
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: drs. Jos van der Horst
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Professionals die werkzaam zijn binnen de publieke sector of non-profitorganisaties staan voor grote uitdagingen, zoals het mogelijk maken van passend onderwijs, het veilig of gezond opgroeien van kinderen en jeugdigen, het naar vermogen ondersteunen van burgers die door omstandigheden buiten de boot (dreigen te) vallen, het bestrijden van armoede en laaggeletterdheid, het versterken en benutten van de eigen kracht van burgers, het bieden van adequate hulp in complexe persoonlijke- of gezinssituaties en ga zo maar door. En dit alles in veelal complexe situaties waarin dit niet vanzelfsprekend is. 

Dit maakt het dus erg belangrijk dat professionals in het publieke domein in hun kracht staan, weten wat er voor nodig is om hun maatschappelijke opdracht effectief en duurzaam uit te voeren en niet worden afgeleid van ‘het doen van de goede dingen op de goede manier’. In de dagelijkse praktijk zijn er echter tal van belemmeringen en afleidingen die in de weg kunnen staan. Binnen de eigen organisatie, het professionele netwerk waarvan deze deel uit maakt, of in wetten, regels en protocollen.

Deze training leert professionals in het publieke domein hoe zij hun eigen authentieke professionaliteit kunnen versterken door zich enkel nog te laten leiden door het antwoord op de vraag die er voor hen het meeste toe doet: ‘Wanneer doe ik vanuit het oogpunt van mijn maatschappelijke opdracht de goede dingen op de goede manier?’ Met de eigen en gezamenlijke overtuigingen en waarden als persoonlijk kompas. Hierdoor is hun focus doelgerichter en weten zij beter hoe om te gaan met de belemmeringen en afleidingen die zij op hun weg vinden. Dit maakt dat zij meer resultaten boeken voor samenleving en doelgroep. 

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor teams van publieke en andere non-profitorganisaties in onder meer openbaar bestuur, onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, welzijn, hulpverlening, cultuur, huisvesting of veiligheid.

Leerdoelen

In deze training krijgt u concrete antwoorden op zes vragen. Individueel en als team:
1. Wat is authentieke professionaliteit en wat is ervoor nodig om dit te ontwikkelen en versterken?
Wat kenmerkt authentieke professionals en teams? Wat vraagt dit van ons? Hoe dit voor elkaar te krijgen?
2. Hoe (her)vinden wij de verbinding met de waarden die ons bezielen? Hoe vinden we onze drijfveren, overtuigingen en waarden terug, als deze uit beeld zijn verdwijnen? Hoe deze als persoonlijk kompas te gebruiken?
3. Hoe komen wij tot de juiste koers? Zodra u uw persoonlijke kompas weer in de hand heeft,
ziet u waar u ‘hier en nu’ staat en waar u ‘daar en straks’ wilt staan. Hoe bepaalt u uw koers?
4. Hoe worden wij krachtiger door kwetsbaarheid te omarmen en wat vraagt dit van ons? Hoe kwetsbaarheid te accepteren en omarmen? Hoe er mee om te gaan?
5. Hoe kunnen wij door zowel samen te werken als vreedzaam te vechten effectiever zijn? Wanneer heeft samenwerking de voorkeur? Wanneer is vreedzaam vechten nodig? Hoe effectief samen te
werken? Hoe te vechten? En hoe conflicten te beheersen en slechte relaties te voorkomen?
6. Waar halen we de moed vandaan? Authentieke professionaliteit, kwetsbaarheid en rebellie vragen moed. Hoe kan ik moedig(er) zijn? Hoe om te gaan met risico’s en onzekerheid?

Literatuur

De deelnemers ontvangen het boek ‘Rebel met een reden’(Jos van der Horst, Uitgeverij SWP, Amsterdam, 2018).

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.