Opgroeien in twee families

Cursusduur: 1 dag (9.15-16.30u)
Studiebelasting: 15 uur (inclusief literatuur)
Niveau: hbo werk- en denkniveau
Docenten: Esther Biemans | Gé Haans
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Opgroeien in twee families
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders

Wanneer een kind tot aan de volwassenheid in een pleeggezin wordt geplaatst, verandert zowel de rol van de ouders als van de pleegouders.

Ouders verliezen het exclusieve ouderschap én opvoederschap en moeten dat delen met de pleegouders. Als deze veranderende rol niet goed wordt voorbereid en begeleid, bestaat er een reëel gevaar dat de samenwerking tussen ouders en pleegouders niet goed tot stand komt of gaandeweg ontaardt in conflicten. Een pleegkind kan in dat geval klem komen te zitten tussen zijn ouders en zijn pleegouders. Split loyalty is een van de belangrijkste oorzaken van het vroegtijdig beëindigen van een pleeggezinplaatsing. Uit onderzoek is gebleken dat overplaatsingen een substantiële bijdrage leveren aan het ontstaan van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij betrokken jeugdigen.

In deze eendaagse cursus krijgen cursisten uitleg over de achtergrond en de werkwijze van (pleeg)ouderbegeleiding bij roldifferentiatie. Deze visie ligt ten grondslag aan het pleegzorgmodel "Opgroeien in twee families".
Door gebruik van casuïstiek, stellingen en oefeningen krijgt het ochtenddeel een interactief karakter. In het middagdeel ligt het accent op oefenen van vaardigheden aan de hand van door cursisten ingebrachte casuïstiek.

Gratis bij deelname:
Opgroeien in twee families (zie ook onder het kopje 'Literatuur').

Programma


9.00 – 9.30
Kennismaking en toelichting op de cursus en de daarmee samenhangende doelen.
9.30 – 10.45 Oorzaken breakdown, ouderschapstheorie, ouderschap vs pleegouderschap en roldifferentiatie

10.45 – 11.00 Pauze

11.00 – 11.30 De rol van pleegkinderen en eigen kinderen.
11.30 –12 .45 (Pleeg)ouderbegeleiding bij roldifferentiatie, toelichting op basistechnieken en het nieuwe pleegzorgparadigma

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 13.45 Wat betekent dat wat je gehoord hebt voor de manier waarop je gesprekken voert. Luisteren we wel echt?
Filmpje 'the nail'. 
13:45 – 14:30 Casus vaderdag: oefenen met vragen stellen en doorvragen. Krijg je boven tafel hoe er tegen opvoederschap versus ouderschap wordt gekeken? Welke vragen werken wel en welke niet? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich gehoord en gezien voelt? 

14.30 – 14.45 Discussie: Ouder maar geen opvoeder, Opvoeder maar geen ouder 
Welke visie heb je hierop als professional? Hoe verhoudt zich dit tot de rol van de ouder en die van de pleegouder
14.45 – 16.00 Doel: niet de oplossing maar het gesprek als middel. Hoe? Oefenen met eigen Casuïstiek. 

Doelgroep

De cursus Opgroeien in twee families is bedoeld voor (pleeg-)ouderbegeleiders, (gezins)voogden en andere betrokkenen bij een uithuisplaatsing.
Het minimum aantal deelnemers is 8. Bij minder dan 8 deelnemers gaat de cursus niet door.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus hebben cursisten inzicht in het begrip roldifferentiatie, in de dynamiek van de verschillen tussen ouderschap en pleegouderschap en bezitten cursisten de basale vaardigheden om ouders en pleegouders te ondersteunen in de samenwerking.

Literatuur

Gratis bij deelname:
Deelnemers ontvangen gratis een exemplaar van de volgende uitgave (ter waarde van € 26,90): 
Opgroeien in twee families. Aartsen, Y., Haans, G., Klein Entink, M. (1e druk 2021) Amsterdam: Uitgeverij SWP.

De literatuur dient voor aanvang van de cursus gelezen te zijn.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie is goedgekeurd door SKJ voor 9.00 punten in de categorie Formeel leren - Cursus (SKJ212613).

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bronmateriaal

Haans, G., Robbroeckx, L.,Hoogeduin, J. & vanBeem-Kloppers, A. (2010) Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie; oudershelpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind in een pleeggezin. 3e herziene druk Amsterdam SWP
Haans, G. (2017) Ouderschap zonder opvoederschap; oudersover verlies van opvoederschap en samenwerking met pleegouders. AmsterdamSWP
Aartsen, Y., Klein Entink, M. & Haans, G. (2020) Opgroeien in twee families: pleegkind zijn tussen ouders en pleegouders. Amsterdam  SWP