Opgroeien in twee families ONLINE

Cursusduur: 2 ochtenden 9.30-13.00uur
Studiebelasting: 15 uur (Inclusief literatuur)
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: Esther Biemans | Gé Haans
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Opgroeien in twee families
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders

Wanneer een kind perspectief biedend, dat wil zeggen in principe tot aan de volwassenheid, in een pleeggezin wordt geplaatst, verandert zowel de rol van de ouders als van de pleegouders. Ouders verliezen het exclusieve ouderschap én opvoeder schap en moeten dat delen met de pleegouders. Als deze veranderende rol niet goed wordt voorbereid en begeleid, bestaat er een reëel gevaar dat de samenwerking tussen ouders en pleegouders niet goed tot stand komt of gaandeweg ontaardt in conflicten. Een pleegkind kan in dat geval klem komen te zitten tussen zijn ouders en zijn pleegouders. Split loyalty is een van de belangrijkste oorzaken van het vroegtijdig beëindigen van een pleeggezinplaatsing. Uit onderzoek is gebleken dat overplaatsingen een substantiële bijdrage leveren aan het ontstaan van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij betrokken jeugdigen.

In deze tweedaagse cursus krijgen cursisten uitleg over de achtergrond en de werkwijze van (pleeg)ouderbegeleiding bij roldifferentiatie, welke visie ten grondslag ligt aan het pleegzorgmodel ‘’Opgroeien in twee families’’. Door gebruik van casuïstiek, stellingen en oefeningen krijgt het eerste deel een interactief karakter. In het tweede deel ligt het accent op oefenen van vaardigheden aan de hand van door cursisten ingebrachte casuïstiek.

Programma

Onderdelen in het programma omvatten onder andere de volgende onderwerpen:

    • Meerzijdig partijdig handelen• Omgaan met (potentiële) conflicten• Gezamenlijk opstellen van een pleegzorgplan• Voorzitten van een zorgteam• Doorvragen• Verbindende vragen stellen• Circulaire vragen stellen• Ontschuldigen en erkenning gevenDeel 1 - Gé Haans • Introductie project Opgroeien in twee families • Theorie over ouderschap en roldifferentiatie• Factoren die bijdragen aan de samenwerking tussen ouders en pleegouders Deel 2 - Esther Biemans• Ervaren en oefenen  • Hoe voor je dat gesprek nou eigenlijk als het gaat om ouderschap versus opvoeden• De cursisten gaan aan de slag met een eigen casus

Doelgroep

De cursus 'Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders’ is bedoeld voor (pleeg-)ouderbegeleiders, (gezins)voogden en andere betrokkenen bij een uithuisplaatsing.
Het minimum aantal deelnemers is 8 het maximum aantal deelnemers is 16. Bij minder dan 8 deelnemers gaat de cursus niet door.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus hebben cursisten inzicht in het begrip roldifferentiatie, in de dynamiek van de verschillen tussen ouderschap en pleegouderschap en bezitten cursisten de basale vaardigheden om ouders en pleegouders te ondersteunen in de samenwerking.

Literatuur

Bij de deelnameprijs is de volgende uitgave (ter waarde van € 26,90) inbegrepen:
 Aartsen, Y., Haans, G., Klein Entink, M., (2021) Opgroeien in twee families Amsterdam: Uitgeverij SWP.
De literatuur dient voor aanvang van de cursus gelezen te zijn.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie is aangevraagd bij SKJ en in behandeling.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Aanvullend

Bronmateriaal

Haans, G., Robbroeckx, L.,Hoogeduin, J. & vanBeem-Kloppers, A. (2010) Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie; oudershelpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind in een
pleeggezin.
 3e herziene druk Amsterdam SWP
Haans, G. (2017) Ouderschap zonder opvoederschap; oudersover verlies van opvoederschap en samenwerking met pleegouders. AmsterdamSWP
Aartsen, Y., Klein Entink, M. & Haans, G. (2020) Opgroeit in twee families: pleegkind zijn tussen ouders en pleegouders. Amsterdam  SWP