Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving

Cursusduur: 10 middagen (colleges zijn ook los te boeken)
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Incompany aanvraag
Het is een illusie dat we alle criminaliteit kunnen voorkomen, maar we kunnen wel proberen eerder in te grijpen.

De veiligheid van de samenleving is een aspect dat continu aandacht verdient en ook vaak ter discussie staat. Dat criminaliteit gestraft moet worden staat buiten kijf, maar straffen alleen: is dat wel genoeg? Enerzijds wordt gezegd dat criminaliteit bestreden moet  worden met lange straffen, aan de andere kant is er steeds meer oog voor de behandeling van criminelen. Een vrijheidsontnemende straf of maatregel werkt natuurlijk goed op dat moment; de persoon in kwestie kan dan tijdelijk (zolang zijn of haar straf duurt) geen strafbare feiten plegen. Op de lange termijn leert een persoon hier echter niets van. Bovendien ontbreekt het aan nazorg. Daarom is de recidive vaak ook hoog wanneer mensen na een (langdurige) gevangenisstraf weer in de maatschappij komen. 

Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? 

Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving?

Korting
Komt u met collega's? Dan profiteert u van een aantrekkelijke meerpersoonskorting. Let op! Deze korting geldt alleen als u en uw collega's zich direct na elkaar inschrijven vanuit één account.

Bovendien: hoe meer colleges u volgt, hoe minder geld u per college betaalt (zie staffel)

Meer informatie vindt u ook in de brochure.

Programma

Tijd
De colleges duren van 13.30 uur tot maximaal 17.00 uur, met een inloop vanaf 13.00 uur en aansluitend een borrel.

Doelgroep

Professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, GGZ, (speciaal) onderwijs, (zeden)politie, OM, (jeugd)reclassering, gemeente, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-instellingen, veiligheidshuizen, gevangenissen, DJI, COSA, sociale wijkteams, hogescholen en universiteiten, onderzoeksbureaus, en rechterlijke macht. 

Leerdoelen

Het algemene leerdoel van deze collegereeks is informatieverstrekking over diverse vormen van criminaliteit. Daarbij krijgen professionals tools en handvatten voor preventie en resocialisatie. Waar kunnen de professionals alert op zijn? Bij welke instanties kunnen zij terecht met vragen? En welke (nieuwe) manieren zijn er om de communicatie onderling en de weg naar resocialisatie te optimaliseren in het belang van de veiligheid van de maatschappij.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V.
De accreditatie voor de hele collegereeks Interventies voor een veilige samenleving is goed gekeurd door SKJeugd onder ID nummer: SKJ205840 en levert 25.25 punten op.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.