Cognitieve Mindfulness Priming Therapie

Cursusduur: 3 middagen
Studiebelasting: 20 uur (inclusief literatuur)
Niveau: HBO+/WO werk- en denkniveau
Deelnameprijs : 435,00
Deze training legt de basis voor het toepassen van de CMPT-methodiek (gebaseerd op The Work van Byron Katie) in uw praktijk. U leert disfunctionele gedachtepatronen te identificeren. U experimenteert met de verschillende werkbladen om disfunctionele overtuigingen te doorbreken en werkt ook aan uw eigen terugkerende zorgen. U doet ervaring op met het herkennen van onderliggende thema’s en met de vraagtechnieken. De training biedt een combinatie van theorie, toepassingen en praktijkoefeningen. 

Als psycholoog / coach ontmoet u regelmatig cliënten die hun angst, zorgen, stress, of boosheid willen verkleinen. CMPT biedt een nieuwe geprotocolleerde methode waarbij voor het eerst cognitieve technieken, mindfulness- en oplossingsgerichte technieken worden samengevoegd. De methode kan - door cliënten zelfstandig - worden toegepast op een negatief zelfbeeld, negatieve gedachten over stressvolle situatie en gebeurtenissen, terugkerende zorgen, levenskwesties, oordelen, eisen aan anderen en trauma’s. Het resultaat: cliënten ervaren duurzame zelfredzaamheid, helderheid, opluchting, een lichter denkpatroon, de gehechtheid aan de slachtofferpositie neemt af en het zelfvertrouwen neemt toe. Stress, zorg en angst worden significant gereduceerd binnen 5 sessies t.a.v. conflictueuze en moeilijke situaties, zo blijkt steeds uit meerdere wetenschappelijke en klinische onderzoeken. 

CMPT, hoe werkt het?
Het is een combinatie van de Socratische dialoog, mindfulness en priming en is gebaseerd op The Work van Byron Katie. Met deze methode  worden gebeurtenissen die stress en angst veroorzaken gerelativeerd.  
Cognitief worden negatieve kerngedachtes opgespoord over anderen en over stressvolle of conflictueuze situaties. Dat gebeurt middels het aanvullen van geprotocolleerde  ‘zouden-, moeten-, willen-, nooit meer-stellingen’.  Daarna wordt via Socratische vraagstellingen duidelijk dat het vaak niet de situatie is waar de cliënt op reageert, maar de gehechtheid aan een projectie van een verwachting. Ook wel het Perceiver-effect genaamd.
Via Mindfulness wordt gekeken naar de gedragsmatige, emotionele en cognitieve reacties op de situatie met en zonder deze negatieve kerngedachte. 
Vervolgens wordt de kerngedachte omgekeerd en de cliënt ervaart door Priming hiervan op een diep niveau dat de realiteit anders is dan hij dacht. De cliënt krijgt snel ingrijpende inzichten en ziet in dat hij zelf de mogelijkheid heeft om inside the box verantwoordelijkheid te nemen en tot oplossingen te komen die ten goede komen aan het eigen levensgeluk. 

Programma

Drie middagen, eerste middag van 14.00 - 18.00 uur, tweede en derde middag van 14.00 - 17.00 uur

Onderdelen in het programma omvatten onder andere de volgende onderwerpen:

Eerste cursusmiddag

 • Theoretisch kader en toepasbaarheid van CMPT
 • Technische uitleg van de methode
 • Praktische uitleg en oefening aan de hand van werkbladen

Tweede cursusmiddag
 • Perceiver-effect, cognities, socratisch dialoog, mindfulness, priming
 • Presentatie & groepsdiscussie huiswerkopdracht
 • Rollenspel cliënt / therapeut aan de hand van werkbladen
 • Plenaire bespreking van ervaringen met rollenspel 
 • Huiswerkopdracht en afsluiting

Derde cursusmiddag
 • CMPT in de praktijk - therapeutische interactie en optimale houding
 • Specifieke thema’s uit de praktijk van cursisten worden behandeld, zoals levenskwesties, zelfvertrouwen, stressproblematiek of relatieproblematiek
 • Presentatie & groepsdiscussie huiswerkopdracht werkbladen
 • Rollenspel cliënt / therapeut -> het ontdekken van onderliggende thema’s
 • Plenaire bespreking van ervaringen met rollenspel
 • Afsluiting, einde cursus

Doelgroep

De cursus Cognitieve Mindfulness Priming Therapie (CMPT) is bedoeld voor psychologen en coaches die werken met mensen die last hebben van angsten, twijfel, zorgen en sombere gedachten. Voor professionals die mensen begeleiden en die hun repertoire uit willen breiden met een methode waar mindfulness wordt gecombineerd met een cognitieve en oplossingsgerichte benadering. Bijvoorbeeld psychologen en coaches op het gebied van (arbeids)conflictbemiddeling, relatietherapie, familie- en systeemproblematiek, financiële problematiek, burn-out specialisten, ontwikkelingsproblematiek, therapeuten op het gebied van zelfvertrouwen, stress en persoonlijke effectiviteit. De cursus is ook geschikt voor professionals die werken met kinderen of jongeren, bijvoorbeeld in de rol van orthopedagoog of gedragstherapeut. 

Het minimum aantal deelnemers is 8, het maximum aantal deelnemers is 20. Bij minder dan 8 deelnemers gaat de cursus niet door. 


Vooropleiding

Master psychologie, pedagogische wetenschappen of een afgeronde erkende coaching opleiding.

Leerdoelen

Na de cursus Cognitieve Mindfulness Priming Therapie (CMPT):
• kent u de theorie van de CMPT- interventietechnieken
• kunt u de beginselen van de CMPT toepassen in individuele gesprekken
• kunt u cliënten helpen disfunctionele gedachtepatronen te overwinnen

Te behalen competenties
• kernthema’s ontdekken bij cliënten 
• luisteren
• rust en ruimte bieden voor:
o emotionele reacties 
o vindingrijkheid voor oplossingen van cliënten
• een positieve wending genereren aan negatieve gedachten over gebeurtenissen
• zelfsturing genereren bij cliënten

Literatuur

Bij de deelnameprijs zit de volgende uitgave (ter waarde van € 22,95) inbegrepen: 
Gaanderse, J. (2013). Leren Relativeren. Praktische handleiding voor Cognitieve Mindfulness Priming Therapie. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverseberoepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zitten koffie/thee inbegrepen en op de eerste middag zullen broodjes geserveerd worden.  

Aanbod

Aanvang Locatie
Er is momenteel geen aanbod voor dit onderwerp.