College Radicalisering en preventie

Cursusduur: 3,5 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Deelnameprijs : 295,00
Deze cursus is onderdeel van de leergang Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving.
Incompany aanvraag
De levensloop van terroristen
Onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam (Criminologie)/NSCR
Lange tijd werd terrorisme voornamelijk vanuit disciplines als de sociologie en de psychologie bestudeerd, maar de laatste jaren richten ook criminologen zich steeds vaker op het onderwerp. Dit is niet vreemd; terrorisme is uiteindelijk een (zware) vorm van criminaliteit. Interessant is dan om te bezien in hoeverre daders van terroristische misdrijven overeenkomsten vertonen met daders van ‘reguliere’ vormen van criminaliteit. En hoe vaak zijn plegers van terroristische misdrijven óók plegers van gewone criminaliteit? We weten dat de levensloop een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van een ‘criminele carrière’. In hoeverre draagt de levensloop van veroordeelde terroristen bij aan de uiteindelijk gepleegde misdrijven? Op welk moment binnen die levensloop gaat de ideologie een rol spelen? En hoe verloopt het proces van radicalisering? Deze en andere vragen worden tijdens dit college beantwoord

De 'inenting' tegen radicalisering
Massoud Djabani
Tijdens de Iraanse revolutie doorliep Massoud Djabani, nadat het dictatoriale regime zijn drie broers executeerde, versneld alle stadia van het radicaliseringsproces. Leiders van een terroristische organisatie speelden in op zijn behoefte aan wraak. Toen hij door een zware verwonding langdurig werd afgescheiden van de groep, kon zijn kritisch denkvermogen herstellen en kwamen vele vragen en twijfels naar boven. Door deze ervaringen werd het zijn levensdoel polarisatie en radicalisering in alle fasen te voorkomen. Door middel van lezingen, voorlichtingen en gastlessen geeft hij ’inzicht van binnenuit’ in de voedingsbodems van radicalisering, de wervingsmethoden en hersenspoelingstechnieken
toegepast door terroristische leiders, alsmede in het losmakingsproces en preventiemethoden om de maatschappij te kunnen ‘inenten tegen radicalisering’. Al deze onderwerpen en meer komen aan bod tijdens dit college.

Tip! Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving? 

Korting: Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!

Programma

13.00 uur - Inloop
13.30 uur - Opening middagvoorzitter Jaap van Vliet
13.45 uur - Onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam (Criminologie)/NSCR, De levensloop van terroristen
14.45 uur - Pauze
15.15 uur - Massoud Djabani, De 'inenting' tegen radicalisering
16.15 uur - Discussie
16.45 uur - Afronding en borrel
17.15 uur - Einde

Doelgroep

Professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, GGZ, (speciaal) onderwijs, (zeden)politie, OM, (jeugd)reclassering, gemeente, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-instellingen, veiligheidshuizen, gevangenissen, DJI, COSA, sociale wijkteams, hogescholen en universiteiten, onderzoeksbureaus, en rechterlijke macht. 

Leerdoelen

Aan het eind van de middag:

  • Kan de cursist verschillende theoretische perspectieven (criminologisch, psychologisch en sociologisch) op radicalisering schetsen.
  • Heeft de cursist kennis over de zogenaamde 'crime-terror nexus'.
  • Is de cursist bekend met risicofactoren in de levens van daders van terrorisme.
  • Heeft de cursist 'inzicht van binnenuit' in de voedingsbodems van radicalisering, wervingsmethoden & hersenspoedingstechnieken.
  • Heeft de cursist inzicht in het losmakingsproces en preventiemethoden.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V.
De accreditatie voor het college Radicalisering en preventie is goed gekeurd door SKJeugd onder ID nummer: SKJ205840 en levert 2.75 punten op.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.