Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders

Cursusduur: 1 dag (9.15-16.30u)
Studiebelasting: 15 uur (inclusief literatuur)
Niveau: hbo werk- en denkniveau
Docenten: Gé Haans | Francis Vierboom
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders

Wanneer een kind voor langere tijd uit huis wordt geplaatst, verandert de rol van de ouders.
Derden, met name pleegouders/gezinshuisouders nemen de opvoeding van het kind over. Vaak levert dat weerstand en samenwerkingsproblemen op met de betrokken ouders.
Wanneer de veranderende rol van ouders niet goed wordt begeleid, bestaat er een reëel gevaar dat de plaatsing van het kind onder druk komt te staan. Het is belangrijk dat overplaatsing van een kind wordt voorkomen omdat uit veelvuldig onderzoek is komen vast te staan dat overplaatsingen/uitval is substantiële zin bijdragen aan verergering van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij de betrokken jeugdigen.

In deze eendaagse cursus krijgen de cursisten in het ochtendgedeelte uitleg over de achtergrond en de werkwijze van ouderbegeleiding bij roldifferentiatie. Aan de hand van een casus en enkele oefeningen worden drie doelstellingen van deze methodiek verduidelijkt:

  1. Ouders ondersteunen bij het verlies van opvoederschap
  2. Ouders ondersteunen in de rol van niet-opvoedend ouderschap
  3. Ouders ondersteunen in de samenwerking met pleegouders
In het middagdeel ligt het accent op het oefenen met praktische vaardigheden: meerzijdig partijdig handelen, het voorzitten van een zorgteam, verbindende vragen stellen, circulaire vraagstelling etc. Cursisten hebben daarbij de mogelijkheid om eigen ervaringen en eigen casuïstiek in te brengen.
 
Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om verderop in het jaar een verdiepende cursusdag te organiseren.

Programma

Onderdelen in het programma omvatten onder andere de volgende onderwerpen:

  • methodiek roldifferentiatie
  • rouwverwerking
  • begeleiding conflictsituatie ouder-pleegouder
  • toestemmingsgesprek
  • weerstand
  • ouderbegeleiding
  • eigen casuïstiek

Doelgroep

De cursus 'Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders’ is bedoeld voor (pleeg-)ouderbegeleiders, (gezins)voogden en andere betrokkenen bij een uithuisplaatsing.
Het minimum aantal deelnemers is 8 het maximum aantal deelnemers is 16. Bij minder dan 8 deelnemers gaat de cursus niet door.

Leerdoelen

• Kennis en inzicht: deelnemers  hebben kennis en inzicht verworven van en in de betekenis van het proces van roldifferentiatie in geval van een langdurige uithuisplaatsing
• Vaardigheid: cursisten zijn in staat ouders en pleegouders te begeleiden in het proces van roldifferentiatie bij een langdurige uithuisplaatsing.

Literatuur

Bij de deelnameprijs is de volgende uitgave (ter waarde van € 28,90) inbegrepen:
Haans, G., (2017) Ouderschap zonder opvoederschap Amsterdam: Uitgeverij SWP.
De literatuur dient voor aanvang van de cursus gelezen te zijn.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.