Werken met de meldcode - Huiselijk geweld

Cursusduur: 1 dag
Niveau: MBO- & HBO-werk- en-denkniveau
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
In deze training staat de meldcode huiselijk geweld centraal. Verschillende vormen van huiselijk geweld worden behandeld, zoals ouderenmishandeling, partner en ex-partnergeweld, loverboys, SMART-huiselijk geweld, eerwraak en andere vormen (zie programma). Aan de hand daarvan wordt gekeken hoe de meldcode kan helpen om stappen te nemen in situaties waar we in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Aan de deelnemers wordt dan ook gevraagd om een praktijksituatie mee te nemen. In de middag bellen we voor een advies gesprek met Veilig Thuis.

Tijdens deze studiedag wordt er met verschillende werkvormen gewerkt, namelijk: presentatie, video, groepsdiscussie, opdrachten in subgroepen. Aan het eind van de dag krijgen de deelnemers een certificaat. In deze training gaat het dus hoofdzakelijk over vormen van geweld tussen volwassenen, en minder over geweld van volwassenen ten aanzien van kinderen.

Wilt u een training volgen die specifiek gericht is op geweld ten aanzien van kinderen? Volg dan de training Werken met de meldcode - kindermishandeling. 

Programma

09.15 uur - 09.30 uurInloop met koffie en thee
09.30 uur - 11.00 uur Introductie huiselijk geweld
De meldcode en het afwegingskader
11.00 uur - 11.15 uur Pauze
11.15 uur - 12.30 uurPartner en ex-partnergeweld
Ouderen mishandeling
12.30 uur - 13.30 uur Lunch
13.30 uur - 14.45 uurLoverboy, eerwraak, achterlating, meisjesbesnijdenis,
Smart huiselijk geweld, kind- en oudermishandeling
14.45 uur - 15.00 uur Pauze
15.00 uur - 16.15 uur Casusbespreking aan de hand van de meldcode
16.15 uur - 16.30 uurAfronding en evaluatie
16.30 uur  Afsluiting

Doelgroep

Basistraining huiselijk geweld is bedoeld voor mensen die werken met volwassen en of kinderen. Maatschappelijk werk, welzijnswerkers, jeugdhulpverlening, ouderenzorg, azc medewerkers, vrijwilligers in deze sectoren, VO - Mbo en hbo docenten en coördinatoren, decanen, Mensen die de basistraining Kindermishandeling hebben gevolgd.

Leerdoelen

Aan het einde van de dag, hebben deelnemers:

  • Inzicht in eigen dilemma’s en handelingsverlegenheid
  • Vaardigheid in het kunnen signaleren van huiselijk geweld en werken met de meldcode
  • Kennis over de vormen van huiselijk geweld en de dynamiek
  • Bewustwording van het belang van samenwerken
  • Zich ontwikkeld in het signaleren en signalen herkennen
  • Toepassen van de meldcode en het afwegingskader

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.