Communiceren met kinderen (4 dagen)

Cursusduur: 4 dagen (9.00-16.15u)
Studiebelasting: 10 uur (Literatuur)
Niveau: hbo+
Docenten: dr. Martine F. Delfos
Deelnameprijs : 1.549,00
Incompany aanvraag
Communiceren met kinderen 
In de module ‘communiceren met kinderen’ gaat het om het ontwikkelen van een kindgerichte attitude en het ontwikkelen van de vaardigheid om echt te communiceren met kinderen.

Werkt u in het onderwijs?
Communiceren met kinderen is van doorslaggevend belang voor het succesvol doorlopen van de basisschool. De beste methode in taal bijvoorbeeld bereikt niet zijn mogelijke resultaat als de communicatie met het kind niet optimaal is. In een onderwijssituatie is het communiceren met kinderen niet altijd eenvoudig. Met de onderwijsvernieuwing van Passend Onderwijs is het communiceren met kinderen enorm belangrijk geworden. Passend betekent dat men aansluit bij het kind. Daarvoor is het noodzakelijk om met het kind te kunnen communiceren, om de informatie te krijgen die de leerkracht nodig heeft en om de kennis van het kind over zichzelf te verkrijgen. Ook is het nodig om de basisattitude van vertellen en vragen in het kind te stimuleren.

Werkt u in de GGZ of jeugdzorg?
Hulp aan jonge kinderen is niet altijd eenvoudig. Met name gesprekken kunnen voeren met kinderen tussen vier en twaalf jaar stuit op problemen zoals hoe aan te sluiten bij het kind, hoe om te gaan met de verschillende loyaliteiten van het kind en hoe het kind empowerment te geven in de oplossing van zijn of haar problemen. Met name dat laatste vraagt een specifieke houding en vaardigheid in het voeren van gesprekken met kinderen.

Werkvorm
Interactief werkcollege. Geen stress oproepende oefeningen. Een samenwerking met ‘hersens op ‘aan’. Breng vragen mee om in de module in te brengen. Ervaring met de module leert dat iedereen actief en intensief bezig is en dat alle voorbeelden steeds voor alle deelnemers nuttig zijn. Schroom dus niet in te brengen waar je vragen over hebt. Denk alvast na welke vragen je hebt over communiceren. Waar loop je tegen aan? Wat vind je lastig om goed te laten verlopen? Over welke casus wil je graag een vraag stellen?

Programma

Tijdrooster:
Inloop met koffie en thee: 9.00-9.30 uur
Programma: 9.30-16.15 uur
Lunch:12.30-13.15 uur
Pauzes: 11.00-11.15 uur en 14.45-15.00 uur

ProgrammaTijdrooster/opbouw dag 1 
9.00 - 9.30 uur Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur Ontwikkeling kinderen
11.00 - 11.15 uur Pauze
11.15 - 12.30 uur Communicatiemogelijkheden leeftijdgewijs
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.45 uur Ontwikkeling kinderen II
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.15 uur Communicatiemogelijkheden leeftijdgewijs II
16.15 uur Afsluiting

Tijdrooster/opbouw dag 2
9.00 - 9.30 uur Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur Virtuele milieu 
11.00 - 11.15 uur Pauze
11.15 - 12.30 uur Socratische gespreksvoering toepassen leeftijdgewijs
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.45 uur Onderwijs en naar school gaan
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.15 uur Socratische gespreksvoering toepassen leeftijdgewijs
16.15 uur Afsluiting

Tijdrooster/opbouw dag 3 
9.00 - 9.30 uur Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur Psychopathologie
11.00 - 11.15 uur Pauze
11.15 - 12.30 uur Socratische gespreksvoering toepassen leeftijdgewijs
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.45 uur Gespreksvoering toepassen in moeilijke situaties
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.15 uur Socratische gespreksvoering toepassen op moeilijke situaties
16.15 uur Afsluiting

Tijdrooster/opbouw dag 4 
9.00 - 9.30 uur Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur Toepassen uit voorbeelden uit de praktijk  I
11.00 - 11.15 uur  Pauze
11.15 - 12.30 uur Toepassen uit voorbeelden uit de praktijk  II
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.45 uur Toepassen uit voorbeelden uit de praktijk  III
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.15 uur Toepassen uit voorbeelden uit de praktijk  IV
16.15 uur Afsluiting

Doelgroep

Professionals in:

  • Primair onderwijs: remedial teachers, intern begeleiders, leerkrachten
  • Jeugdzorg
  • (Jeugd) GGZ : kindertherapeuten, psychologen
  • Jeugdgezondheidszorg

De leergang legt de basis om als specialist werkzaam te zijn in het communiceren met kinderen. 


Vooropleiding

hbo+ werk- en denkniveau.

Leerdoelen

  • Inzicht in de ontwikkeling van kinderen met betrekking tot communicatie
  • Ontwikkeling juiste basisattitude in communiceren met kinderen
  • Kennis van gesprekstechnieken
  • Vaardigheid in het communiceren met kinderen over moeilijke onderwerpen
  • Inzicht in de betekenis van het virtuele milieu voor kinderen

Literatuur

De volgende uitgave (ter waarde van € 25,90) is bij de deelnameprijs inbegrepen: 

Delfos, M.F. (2014). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: Uitgeverij SWP. 

Het boek wordt op vele opleidingen in Nederland en daarbuiten gebruikt om gespreksvoering met kinderen te doceren.

Reader met artikelen.

Huiswerk
De literatuur dient voor aanvang van de cursus gelezen te zijn, waardoor de leergang vruchtbaar gemaakt kan worden.  De artikelen uit de reader zijn facultatief. Kies 5 oefeningen die door het boek heen genoemd worden en in de bijlage achterin staan. Verzamel vragen en casussen. Deze hoeven niet geheel expliciet en duidelijk te zijn. Het ontdekken van leemten en vragen is vruchtbaar. Intuïtie speelt een belangrijke rol in ons handelen. Via methodisch werken wordt geleerd intuïtie bewust te maken en te onderbouwen.

Lesopbouw
De basismodule bestaat uit vier dagen. De dagdelen worden gebruikt om de stof te verdiepen en ermee vertrouwd te raken. Uitgangspunt is dat de stof van te voren gelezen is. Het huiswerk bestaat uit het lezen van het boek en artikelen uit de reader en uit het oefenen van de theorie in de eigen leef- en werksituatie aan de hand van eenvoudige opdrachten. In de les worden geen oefeningen op die manier gedaan. Het is niet de bedoeling stress te veroorzaken bij cursisten, maar volledige participatie in luisteren, denken en deelnemen mogelijk te maken!  Het zijn interactieve colleges waar casussen ingebracht kunnen worden en de koppeling vanuit wetenschap naar de praktijk de rode draad is.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Deelname aan Communiceren met kinderen (ID nummer: 287962) levert 8.05 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. 

Accreditatie kan verder worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Klantervaringen

Deze leergang wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,8!

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.