Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s

Cursusduur: 1 dag
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
U bent aandachtsfunctionaris of leidinggevende en zoekt naar handvatten om met uw medewerkers in gesprek te gaan over kindermishandeling en de wet meldcode. Hoe leeft het onderwerp kindermishandeling of huiselijk geweld bij u op de werkvloer? Worden signalen bespreekbaar gemaakt? En is het voor u zelf wellicht een beladen thema?

34 op de 1000 kinderen heeft te maken met een vorm van mishandeling. Ook uw medewerkers zijn kind geweest. De kans is groot dat onder hen mensen zijn die te maken hebben met vormen van geweld in hun jeugd. Het thema komt ook dichtbij omdat u en uw medewerkers dagelijks met kinderen en hun ouders te maken hebben. Op sommige situaties krijgen we geen grip; we twijfelen en kunnen onmacht ervaren. Kunnen we deze situatie nog even aankijken of is het nodig om van deze situatie een melding van vermoeden van kindermishandeling te doen? Maar als de ouders dan verhuizen of het kind wordt uit huis gehaald? Er zijn vele dilemma’s waar u mee te maken kan krijgen. 

De meldcode biedt handvatten om altijd te kunnen handelen. Tegelijkertijd spelen er allerlei krachten mee die het nemen van de stappen kunnen bemoeilijken. Deze worden kenmerken genoemd. De kenmerken van kindermishandeling houden in stand dat kindermishandeling kan blijven bestaan. Om deze reden worden de punten: angst, onmacht, loyaliteit, schuldgevoel, schaamte en isolement in de training uitgewerkt aan de hand van casuïstiek om ze daadwerkelijk bespreekbaar te maken.

In deze training oefent u zelf met werkvormen om de meldcode, kindermishandeling en/of huiselijk geweld bespreekbaar te maken. U bereidt een werkvorm voor en voert deze uit met de groep. Door dit met mede deelnemers te doen, oefent u zelf meteen in het praten over dit onderwerp. De werkvormen krijgt u mee naar huis. Daarnaast bespreken we aan de hand van de stappen uit de meldcode, casuïstiek uit de praktijk en voeren we een simultaan-gesprek met Veilig Thuis. U hoort meer over de wetswijzigingen per 1 januari 2019. Verder is er aandacht voor kinderen die pesten en gepest worden en kinderen die te maken hebben met een (vecht)scheiding in relatie tot risicofactoren en vermoeden van kindermishandeling.
Andere onderwerpen zijn:
 • route 2: beroepskrachten die grensoverschrijdend gedrag vertonen ten aan zien van kinderen. 
 • route 3: grensoverschrijdend van kinderen onderling. 

De training is geschikt voor elke beroepsgroep.De training begint met een kennisquiz om het geheugen op te frissen en eindigt met het uitreiken van het certificaat van deelname.

Leerdoelen

 • de deelnemers leren zich (open) kwetsbaar op te stellen
 • de deelnemers kennen  de kenmerken van kindermishandeling
 • de deelnemers kunnen aan de hand van de kenmerken naar zichzelf, ouders, kinderen, collega’s en het netwerk kijken, en zien in hoeverre één of meerder kenmerken een rol spelen.
 • de deelnemer kunnen een gesprek voeren aan de hand van een kenmerken
 • de deelnemer is bewust dat medewerkers ervaringen kunnen hebben met kindermishandeling of huiselijk geweld 
 • de deelnemers oefent met het uitvoeren van werkvormen
 • de deelnemers weten welke deelonderwerpen van kindermishandeling ze op de agenda kunnen zetten
 • de deelnemers zijn op de hoogte van de aanscherping van de meldcode met het Afwegingskader
 • de deelnemer krijgt input voor een ouderbijeenkomst. 

Accreditatie

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.