Grensoverschrijdend gedrag in de Sport

Cursusduur: 1 dagdeel
Studiebelasting: 4 uur
Niveau: MBO en hoger
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 145,00
Incompany aanvraag
Misbruik en kindermishandeling binnen de sportverenigingWerken met de meldcode geeft houvast! 

Sinds een aantal sporters naar buiten trad met het feit dat zij gedurende hun sportcarrière seksueel misbruikt zijn door iemand binnen de sportvereniging, staat dit misbruik weer volop in de aandacht. Inmiddels zijn er steeds meer gevallen bekend van mensen die gedurende hun sportcarrière iets soortgelijks hebben meegemaakt. Hieruit blijkt ook wel dat seksueel misbruik in de sport vaker voorkomt dan wij ooit voor mogelijk konden houden.

Juist het feit dat er sprake is van een sterke vertrouwensband tussen begeleider en sporter en de ouders van de sporter, kan ervoor zorgen dat slachtoffers van seksueel misbruik hier niet snel mee naar buiten (durven) treden. Dit houdt in dat het misbruik lang niet altijd aan het licht komt, met als gevolg dat de misbruiker ongestoord zijn/haar gang kan blijven gaan en de slachtoffers niet de hulp krijgen die zij vaak wel nodig hebben. 

Hoe gaat u om met vermoedens van kindermishandeling en (seksueel) misbruik? Hoe zorgt u ervoor dat u de signalen snel kan herkennen? En als u dan vermoedt dat er sprake van is, wat doet u dan? Hoe zorgt u dan dat u alert bent en blijft voor signalen? 

Bij elke sportvereniging is een vertrouwenscontactpersoon aanwezig, die weer in contact staat met het vertrouwenspunt van het NOC*NSF. Maar de stap naar die vertrouwenspersoon is soms lastig te maken, helemaal wanneer het alleen maar om vermoedens gaat. Want wanneer moet je een melding maken? Weet je het wel zeker? En maak je niet iets wakker wat niet bestaat? Daarom bieden wij deze cursus aan voor de eerste laag van de sportverenigingen: de trainers, de coaches en de bestuursleden. Dit zijn degenen die een op een met de kinderen te maken hebben en degenen die de signalen als eerste kunnen opvangen. En degenen die vervolgens de stap kunnen maken naar de vertrouwenscontactpersoon.

Tijdens deze opleiding leert u om snel en degelijk in te kunnen spelen op vermoedens en signalen van kindermishandeling en (seksueel) misbruik. De rode draad van de opleiding is vertrouwd raken met de onderwerpen kindermishandeling en (seksueel) misbruik, zodat u erover kunt praten, objectief naar de situatie leert kijken en handelingsverlegenheid op kunt heffen. Tevens zorgt u dat het thema op de agenda blijft, zorgt u voor evaluatie van het protocol (ook nadat er een melding is gedaan) en leert u alert te blijven. 

Programma

Op 12 maart 2019 begint het programma om 09.30 uur, met een inloop vanaf 09.00 uur en eindigt om 13.30 uur.
Op 17 mei 2019 begint het programma om 09.30 uur, met een inloop vanaf 09.00 uur en eindigt om 13.30 uur.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor leden van Sportverenigingen, m.n. bestuursleden, coördinatoren, (hoofd-) trainers en coaches. 


Vooropleiding

MBO / HBO, affiniteit met het onderwerp kindermishandeling & huiselijk geweld. Eerder een voorlichting of basistraining hebben gehad is wenselijk, niet noodzakelijk. 

Leerdoelen

Na het afronden van deze opleiding, heeft de deelnemer kennis over:

  • Signalen van kindermishandeling en (seksueel) misbruik; 
  • De vormen van kindermishandeling en (seksueel) misbruik.
  • De cijfers en de risicofactoren van kindermishandeling en (seksueel) misbruik.
  • De gevolgen van kindermishandeling en (seksueel) misbruik.
  • Dilemma's rondom signaleren.
  • ‘De wet meldcode’ en de ‘branche gerichte meldcode’ en het werken met dit stappenplan.
  • De werkwijze van ‘Veilig Thuis’ en de sociale kaart (samenwerkingspartners).
  • Gespreksvoering met ouders en (kinderen).
  • Pesten in relatie tot kindermishandeling.
 

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.